Raadsvergadering op 27 februari

Gepubliceerd op: 20 februari 2024 16:02

Op dinsdag 27 februari is de raadsvergadering. Dit is de eerste raadsvergadering in de nieuwe raadszaal. We starten om 20.00 uur. Publiek is van harte welkom, maar thuis meekijken kan ook! Lees hier wat er op de agenda staat.

Onderwerpen op de raadsagenda

Bekijk hieronder welke onderwerpen er op de agenda van de raadsvergadering staan.

 • Toelating en be√ędiging raadslid GroenLinks

Hamerstukken op de raadsagenda

 • Kaderbrief 2025 Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
 • Kaderbrief 2025 Regio Rivierenland
 • Kadernota 2025 Omgevingsdienst Rivierenland
 • Zienswijze Kaderbrief 2025 Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe
 • Kadernota 2025 BSR
 • Zienswijze Kaderbrief 2025 Werkzaak Rivierenland
 • Zienswijze concept meerjarenbeleidsplan Werkzaak Rivierenland
 • Wijziging centrumregeling beschermd wonen en maatschappelijke zorg

Behandelstukken op de raadsagenda

 • Vaststellen wijziging gemeenschappelijke regelingen
 • Benoemen lid vertrouwenscommissie
 • Kadernota 2025 Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland
 • Eerste wijziging APV 2024
 • Dekkingsplan Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
 • Beleidskader kleine windturbines

Bekijk de hele agenda

Spreek in tijdens het raadspreekuur

Aan het begin van de raadsvergadering is het raadspreekuur. Hier kunt u uw mening of opmerkingen geven over onderwerpen die op de agenda staan.

Aanmelden voor het raadspreekuur of uw bijdrage schriftelijk delen met de raad kan tot dinsdag 27 februari 12.00 uur via griffie@westbetuwe.nl.