Raadsvergadering op 26 september

Gepubliceerd op: 19 september 2023 12:09

Op dinsdag 26 september is de raadsvergadering van de maand september. Dit is de eerste raadsvergadering na het zomerreces. De vergadering start om 20.00 uur in de aula van de Lingeborgh (Laan van Leeuwenstein 2, Geldermalsen). Benieuwd welke besluiten de gemeenteraad neemt? Kom dan langs in de Lingeborgh of luister live mee.

Onderwerpen op de raadsagenda

Bekijk hieronder welke onderwerpen er op de agenda van de raadsvergadering staan.

  • Benoeming burgerleden ChristenUnie en GroenLinks

Hamerstukken op de raadsagenda

  • Beleid voor het verbranden van hout in de open lucht
  • Bestuursrapportage 2023 Werkzaak Rivierenland
  • Verzoek tot inlichtingen fractie SGP over de Steendert

Bespreekstukken op de raadsagenda

  • Bestemmingsplan Koningin Julianaplantsoen en Koningin Wilhelminalaan in Waardenburg
  • Herbevestiging instemming zonneweide The Dutch II
  • 1e voortgangsrapportage 2023 Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe
  • Rekenkamer Regio Rivierenland
  • Ondersteuning portefeuillehoudersoverleg ruimte Regio Rivierenland

Bekijk de hele agenda en alle voorstellen

Spreek in tijdens het Raadspreekuur

Aan het begin van elke raadsvergadering is het Raadspreekuur. Hier kunt u inspreken over een onderwerp dat (nog) niet op de politieke agenda staat. Op 26 september kunt u hier ook gebruik van maken. Het is ook mogelijk om uw inspreektekst via e-mail te sturen naar de gemeenteraad.

Aanmelden voor het Raadspreekuur of uw bijdrage schriftelijk delen met de raad kan tot maandag 25 september 12.00 uur via griffie@westbetuwe.nl.