Raadsvergadering op 24 oktober

Gepubliceerd op: 18 oktober 2023 16:10

Op dinsdag 24 oktober is de raadsvergadering van de maand oktober. De vergadering start om 20.00 uur in de aula van de Lingeborgh (Laan van Leeuwenstein 2, Geldermalsen). Benieuwd welke besluiten de gemeenteraad neemt? Kom dan langs in de Lingeborgh of luister live mee.

Onderwerpen op de raadsagenda

Bekijk hieronder welke onderwerpen er op de agenda van de raadsvergadering staan.

Hamerstukken op de raadsagenda

  • Herbenoeming lid Raad van Toezicht Stichting O.R.S. Lek en Linge
  • Reglement van orde gemeenteraad West Betuwe
  • Projectvoorstel nieuwbouw Brede school Beesd
  • Weg voorkeursrecht gemeenten Blankertseweg 4 en 6 in Meteren
  • Bestemmingsplan Molenblok in Varik

Bespreekstukken op de raadsagenda

  • Benoeming burgerlid Verenigd West Betuwe
  • Organisatieverordening voor de gemeenteraad West Betuwe
  • Verordening voorrondes gemeenteraad West Betuwe
  • Zienswijze Regionaal Risicoprofiel en Regionaal Beleidsplan
  • Regioarrangement Fruitdelta Rivierenland

Bekijk de hele agenda en alle voorstellen

Spreek in tijdens het raadspreekuur

Aan het begin van elke raadsvergadering is het raadspreekuur. Hier kunt u inspreken over een onderwerp dat (nog) niet op de politieke agenda staat. Op 24 oktober kunt u hier ook gebruik van maken. Het is ook mogelijk om uw inspreektekst via e-mail te sturen naar de gemeenteraad.

Aanmelden voor het raadspreekuur of uw bijdrage schriftelijk delen met de raad kan tot maandag 23 oktober 12.00 uur via griffie@westbetuwe.nl.