Raadsvergadering 4 juli over financiën van de gemeente

Gepubliceerd op: 30 juni 2022 10:06

Op maandag 4 juli is de laatste raadsvergadering van de gemeenteraad van gemeente West Betuwe voor het zomerreces. Hierin bespreekt de raad de financiën van de gemeente. De raadsleden kijken terug op 2021, bekijken de stand van zaken in 2022 en blikken vooruit op 2023. Deze vergadering is langer dan een gewone raadsvergadering. Daarom begint de vergadering al om 17.00 uur.

De vergadering is in de aula van de Lingeborgh (Laan van Leeuwenstein 2 in Geldermalsen). Publiek is van harte welkom bij de vergadering. U kunt ook thuis live meeluisteren

Op 4 juli behandelt de gemeenteraad eerst de jaarstukken van 2021 en vervolgens de eerste bestuursrapportage van 2022. Hierna staat de perspectiefnota voor 2023 op de agenda. Over dit laatste onderwerp spreekt de gemeenteraad het grootste deel van de vergadering.

Perspectiefnota 2023

In de perspectiefnota staan de ambities van de gemeente West Betuwe voor het jaar 2023. Hierbij staat ook een financiële uitleg. Tijdens de raadsvergadering van 4 juli kan de gemeenteraad richting geven aan deze perspectiefnota. Via hun algemene beschouwingen, moties of amendementen geven ze het college kaders mee. Die kaders gebruikt het college bij het opstellen van de uiteindelijke begroting voor 2023. Die begroting behandelt de raad tijdens de Begrotingsraad van 8 november.