Raadsvergadering 29 juni over financiën van de gemeente

Gepubliceerd op: 22 juni 2023 14:06

Groepsfoto gemeenteraad 2023

Op donderdag 29 juni i is de laatste raadsvergadering van de gemeenteraad van gemeente West Betuwe voor het zomerreces. Hierin bespreekt de raad de financiën van de gemeente. De raadsleden kijken terug op 2022, bekijken de stand van zaken in 2023 en blikken vooruit op 2024. Deze vergadering is langer dan een gewone raadsvergadering. Daarom begint de vergadering al om 17.00 uur.

De vergadering is in de aula van de Lingeborgh (Laan van Leeuwenstein 2 in Geldermalsen). Publiek is van harte welkom bij de vergadering. U kunt ook thuis live meeluisteren.

Op 29 juni behandelt de gemeenteraad eerst de jaarstukken van 2022 en vervolgens de eerste bestuursrapportage van 2023. Hierna staat de perspectiefnota voor 2024 op de agenda. Over dit laatste onderwerp spreekt de gemeenteraad het grootste deel van de vergadering.

Perspectiefnota 2024

In de perspectiefnota staan de ambities van de gemeente West Betuwe voor het jaar 2024. Hierbij staat ook een financiële uitleg. Tijdens de raadsvergadering van 29 juni kan de gemeenteraad richting geven aan deze perspectiefnota. Via hun algemene beschouwingen, moties of amendementen geven ze het college kaders mee. Die kaders gebruikt het college bij het opstellen van de uiteindelijke begroting voor 2024. Deze begroting behandelt de raad tijdens de Begrotingsraad van 9 november.

Spreek in tijdens het raadspreekuur

Aan het begin van elke raadsvergadering is het raadspreekuur. Hier kunt u inspreken over een onderwerp dat (nog) niet op de politieke agenda staat. Op 29 juni kunt u hier ook gebruik van maken. Het is ook mogelijk om uw inspreektekst via e-mail te sturen naar de gemeenteraad.

Aanmelden voor het raadspreekuur of uw bijdrage schriftelijk delen met de raad kan tot woensdag 28 juni 12.00 uur via griffie@westbetuwe.nl.