Raadsvergadering 22 februari: publiek welkom

Gepubliceerd op: 17 februari 2022 15:02

Op dinsdag 22 februari is de raadsvergadering van deze maand. Deze start om 20.00 uur in de aula van De Lingeborgh in Geldermalsen. Op de agenda staan onder andere de omgevingsvisie 1.0, MIRT A2 en een intiiatiefvoorstel van Dorpsbelangen over burgerhulpverleners en AED's. 

Bekijk de hele agenda

Publiek is welkom!

De publieke tribune is tijdens de raadsvergadering geopend. In verband met de nu nog geldende maatregelen is er een beperkt aantal zitplaatsen. DAarom is aanmelden nodig. U kunt zich hiervoor tot maandag 21 februari 12.00 uur aanmelden via griffie@westbetuwe.nl

Zonder aanmelding kunnen wij u niet toelaten in de aula. 

De vergadering is ook live mee te luisteren.

Raadspreekuur

Wilt u een onderwerp - dat (nog) niet op de politieke agenda staat - onder de aandacht brengen bij de gemeenteraad? Dat kan tijdens het raadspreekuur. U krijgt dan aan het begin van de vergadering het woord. Aanmelden om hier gebruik van te maken kan via griffie@westbetuwe.nl tot maandag 21 februari 12.00 uur. U kunt uw bijdrage ook schriftelijk met de gemeenteraad delen.