Oordeelsvorming op 14 mei

Gepubliceerd op: 07 mei 2024 12:05

Op dinsdag 14 mei is een oordeelsvormende vergadering. Deze start om 20.00 uur in de raadszaal (Kuipershof 2 in Geldermalsen). Publiek is van harte welkom. Online meekijken kan ook.

Tijdens deze vergadering gaan de 10 fracties met elkaar in debat over de onderwerpen op de agenda. Daarna bepalen ze of de onderwerpen klaar zijn om een besluit over te nemen. Besluiten neemt de raad in de raadsvergadering van 28 mei.

Inspreken

Inspreken over een van de onderwerpen in de oordeelsvormende vergadering? Of wilt u een nieuw onderwerp onder de aandacht van de raad brengen? Dit kan aan het begin van de vergadering. Of u kunt uw reactie schriftelijk opsturen.

Aanmelden om in te spreken of een schriftelijke reactie sturen kan via griffie@westbetuwe.nl. Dit kan tot dinsdag 14 mei 12.00 uur. Noem hierbij uw naam en telefoonnummer.

Onderwerpen op de agenda

  • Navolging intentieovereenkomst fusie V.V. Beesd en RVV Rhelico: kunstgrasverplaatsing
  • Natuurgrasveld 2 vervangen voor kunstgras voetbalvereniging MVV'58
  • Plan van aanpak kerngericht werken en financiĆ«le consequenties
  • Ontwerp-paraplubestemmingsplan Dorpshuizen West Betuwe
  • Programma "Civiele kunstwerken gemeente West Betuwe 2025-2034"
  • Verordening op de auditcommissie West Betuwe 2024
  • Gewijzigd ontwerpbestemmingplan Heuff-terrein
  • Programma Wonen