Oordeelsvorming op 14 maart

Gepubliceerd op: 13 maart 2023 08:03

Op dinsdag 14 maart is de oordeelsvormende vergadering. Tijdens deze vergadering gaan de 10 fracties met elkaar in debat over de onderwerpen op de agenda. Daarna bepalen ze of de onderwerpen klaar zijn om een besluit over te nemen. Besluiten neemt de raad in de raadsvergadering van 28 maart.

Inspreken over een van de onderwerpen in de oordeelsvormende vergadering? Doe dan mee in de vergadering of stuur uw reactie schriftelijk op. Aanmelden of een reactie sturen kan via griffie@westbetuwe.nl. Dit kan tot maandag 13 maart 12.00 uur. Noem hierbij uw naam en telefoonnummer.

Oordeelsvormende vergadering

Deze oordeelsvormende vergadering vindt plaats in de Lingeborgh (Laan van Leeuwenstein 2 in Geldermalsen). We starten om 20.00 uur. Publiek is welkom. Maar online meeluisteren kan ook.

Lees hieronder over welke onderwerpen de gemeenteraad praat.

Nieuwbouw Integraal Kindcentrum (IKC) Buurmalsen-Tricht

In het schooljaar 2019/2020 gingen de scholen van Buurmalsen en Tricht samen. Voor de nieuwe samengevoegde school komt er ook een nieuw Integraal Kindcentrum. Dit gebouw moet duurzaam en energieneutraal zijn. De raad praat nu over dit plan.

Landschapsontwikkelingsplan

Het Landschapsontwikkelingsplan gaat over landschapsontwikkeling in de gemeente en hoe daarbij rekening kan worden gehouden met waardevolle landschappen en landschapselementen.

Warmtetransitie/wijkuitvoeringsplan

De gemeente West Betuwe wil in 2050 energieneutraal zijn. In 2019 is het Klimaatakkoord afgesloten. Daarin staat wat gemeenten doen om in 2050 energieneutraal te zijn. De warmtetransitie is daar onderdeel van. Dit gaat over de stappen die de gemeente zet in de aanpak naar een aardgasvrije gebouwde omgeving.

Houtskoolschets Avri

De Avri schreef een Houtskoolschets over circulariteit. Dit houdt in dat afval wordt ingezet als grondstof voor nieuwe producten of materialen. Het doel is een leven zonder afval. Tijdens deze vergadering krijgt de gemeenteraad meer informatie over de Houtskoolschets en het vervolgproces.

Bekijk de hele agenda