Oordeelsvorming op 14 februari

Gepubliceerd op: 27 januari 2023 11:01

Op dinsdag 14 februari is de oordeelsvormende vergadering. Tijdens deze vergadering gaan de 10 fracties met elkaar in debat over de onderwerpen op de agenda. Daarna bepalen ze of de onderwerpen klaar zijn om een besluit over te nemen. Besluiten neemt de raad in de raadsvergadering van 7 maart.

Inspreken over een van de onderwerpen in de oordeelsvormende vergadering? Doe dan mee in de vergadering of stuur uw reactie schriftelijk op. Aanmelden of een reactie sturen kan via griffie@westbetuwe.nl. Dit kan tot maandag 13 februari 12.00 uur. Noem hierbij uw naam en telefoonnummer.

Oordeelsvormende vergadering

Deze oordeelsvormende vergadering vindt plaats in de Lingeborgh (Laan van Leeuwenstein 2 in Geldermalsen). We starten om 20.00 uur. Publiek is welkom. Maar online meeluisteren kan ook.

Lees hieronder over welke onderwerpen de gemeenteraad praat.

Bestemmingsplan Gastransportleiding W527-19 Haaften

Gasunie wil de gastransportleiding Haaften W-527-19 verleggen. Dit is nodig omdat de dijk tussen Waardenburg en Gorinchem versterkt wordt. De verlegging is al besproken en afgestemd met Waterschap Rivierenland en Provincie Gelderland. Het kan alleen niet volgens de geldende bestemmingsplannen. Daarom moet het bestemmingsplan aangepast worden.

Verordening vergoeding commissie bezwaarschriften West Betuwe

Elke maand vergadert de commissie bezwaarschriften. Deze commissie adviseert de gemeenteraad, het college of de burgemeester over ingediende bezwaarschriften. De leden van de commissie krijgen een vergoeding. Deze vergoeding staat nu nog niet officieel vast. Daarom komt hier een verordening voor.

Zienswijze kaderbrieven 2024

Alle gemeenschappelijke regelingen maken elk jaar een kaderbrief voor de gemeenteraad. Hiermee informeren ze de gemeenteraad over de hoofdlijnen van de financiën voor het komende jaar. Er kunnen ook plannen voor het beleid in staan. Met een zienswijze reageert de gemeenteraad op de kaderbrieven.

Avri, ODR, UBR, BSR en Werkzaak

Het college stelt voor om voor de gemeenschappelijke regelingen Avri, BSR, ODR, UBR en Werkzaak een positieve zienswijze in te dienen. Dit betekent dat de gemeente inhoudelijk geen opmerkingen heeft. Wel vragen ze om de gemeente op de hoogte te houden van ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de uitvoering van de begroting van 2024.

Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

In de kaderbrief van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid staan een aantal risico's voor de komende tijd. Het college stelt voor om in de zienswijze in te gaan op de financiële gevolgen op het gebied van Vastgoed en de Omgevingswet.

Regio Rivierenland

De gemeente West Betuwe maakt gebruik van het Inkoopbureau Regio Rivierenland en betaalt daarvoor. De gemeente heeft sinds 2019 een eigen team Inkoop. En maakt daarom minder gebruik van het Inkoopbureau. Daarover stelt het college een zienswijze voor op de kaderbrief van Regio Rivierenland.

Regionaal Archief Rivierenland

In de kaderbrief van Regionaal Archief Rivierenland staat dat gemeenten door hogere lonen en prijzen jaarlijks meer moeten gaan betalen. Rond juli 2023 volgt hierover een update. De gemeente wil op tijd op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen. Daarom vraagt de gemeente in de zienswijze om een tussenrapportage over de gevolgen voor deze jaarlijkse bijdrage.

Verordening lening maatschappelijk vastgoed West Betuwe

De gemeenteraad praat ook over de verordening lening maatschappelijk vastgoed. Hiermee wil de gemeente het mogelijk maken dat non-profitorganisaties makkelijker hun vastgoed, zoals gebouwen en sportterreinen, duurzaam kunnen maken. Ze kunnen hier een lening voor aanvragen.

Bekijk de hele agenda