Oordeelsvorming op 13 december

Gepubliceerd op: 08 december 2022 09:12

Op dinsdag 13 december zijn er twee oordeelsvormende vergaderingen. Tijdens deze vergaderingen gaan de 10 fracties met elkaar in debat over de onderwerpen op de agenda. Daarna bepalen ze of de onderwerpen klaar zijn om een besluit over te nemen. Besluiten neemt de raad in de raadsvergadering van 20 december.

Inspreken over een van de onderwerpen in de oordeelsvormende vergadering? Doe dan mee in de vergadering of stuur uw reactie schriftelijk op. Aanmelden of een reactie sturen kan via griffie@westbetuwe.nl. Dit kan tot maandag 12 december 12.00 uur. Noem hierbij uw naam, adresgegevens en telefoonnummer.

Lees hieronder over welke onderwerpen de gemeenteraad praat.

Oordeelsvormende vergadering 1

Deze oordeelsvormende vergadering vindt plaats in de Lingeborgh (Laan van Leeuwenstein 2, Geldermalsen). We starten om 20.00 uur. Publiek is welkom. Maar online meeluisteren kan ook.

Gemeentelijke begraafplaatsen

Vanaf 1 januari 2023 is in de gemeente West Betuwe natuurlijk begraven mogelijk. Op de begraafplaats in Ophemert richtte de gemeente hier een deel voor in. Deze verandering moet de gemeente ook opnemen in de beheerverordening begraafplaatsen.

Bestemmingsplan Nieuwe Steeg 12 – 42a Herwijnen

In september 2022 stelde de gemeenteraad het bestemmingsplan Nieuwe Steeg in Herwijnen vast. Hierdoor werden 18 woningen gebouwd aan de westkant van de Nieuwe Steeg. Woningcorporatie Kleurrijk Wonen vraagt nu de gemeente om toestemming voor fase 2 van dit project. Dit gaat om de oostkant van de Nieuwe Steeg. Hier wil de organisatie 17 woningen slopen. En er dan 19 nieuwe woningen bouwen.

Voorbereidingsbesluit Garstkampen Beesd

Voor de locatie Garstkampen in Beesd zijn plannen om woningen te bouwen. De gemeente besloot in 2021 hierover de leiding te nemen. En er de nodige voorbereidingen voor te nemen. Als eerste stap neemt de gemeenteraad een voorbereidingsbesluit. Dit zorgt ervoor dat er geen andere ontwikkelingen dan dit project mogelijk zijn in dit gebied.

Richtlijnen privacy en publicatie persoonsgegevens

De gemeenteraad heeft nog geen afspraken over privacy en de publicatie van persoonsgegevens. Hiervoor stelde de raad richtlijnen op. Deze geven aan hoe de raad persoonsgegevens behandelt. Deze gelden niet alleen voor de raadsleden. Ze gelden ook voor iedereen die contact opneemt met de gemeenteraad.

Derde wijziging APV

In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) staan alle regels over openbare orde en veiligheid die voor de gemeente gelden. Door veranderingen in de maatschappij en wetgeving, past de gemeente past deze af en toe aan. Dit gaat nu om de derde aanpassing van de APV.

Oordeelsvormende vergadering 2

Deze oordeelsvormende vergadering vindt plaats in de Brandweerzaal (Rijnstraat 20, Geldermalsen). We starten om 20.00 uur. Publiek is welkom. Maar online meeluisteren kan ook.

Energiefonds maatschappelijke organisaties

Tijdens de raadsvergadering van 27 september nam de gemeenteraad de motie 'Energiefonds maatschappelijke organisaties' aan. De motie vroeg het college om te onderzoeken of de gemeente een energiefonds kan starten voor maatschappelijke organisaties. Dit om deze organisaties financieel te steunen tijdens de energiecrisis. Het college maakte hier een plan voor.

Decemberwijziging 2022

Op 8 november 2022 stelde de raad de 2e Bestuursrapportage 2022 vast. Hierna zorgde een aantal ontwikkelingen nog voor wijzigingen in de geldzaken van de gemeente. Deze staan in een begrotingswijziging. Deze heet ook wel de Decemberwijziging. Met de Decemberwijziging heeft de raad de laatste stand van zaken van de gemeentelijke geldzaken.

Belastingverordeningen 2023

Voor het nieuwe belastingjaar werkte de gemeente tien van de elf belastingverordeningen bij. Die bepalen het bedrag dat de inwoners van de gemeente aan belasting gaan betalen. Door de belastingverordeningen 2023 vast te stellen, kan de gemeente belasting laten betalen.

Onderwijsvisie

Goed onderwijs is belangrijk. En voor goed onderwijs is ontwikkeling nodig. Daarom stelde de gemeente samen met de schoolbesturen van West Betuwe een Onderwijsvisie op. Die geeft de richting aan, waar het onderwijs in West Betuwe naartoe wil.

Uitbreiding Brede school Herwijnen

Het aantal leerlingen in de Brede school in Herwijnen neemt (snel) toe. Daardoor is er te weinig ruimte in de klaslokalen. Het is nodig om het gebouw groter te maken. Daarom stelt het college voor om de school uit te breiden met een klaslokaal.

Motie aanvalsplan tegen armoede

Tijdens de raadsvergadering van 27 september nam de raad de motie 'Aanvalsplan tegen armoede' aan. Hiermee wil de raad armoede onder inwoners van de gemeente voorkomen. De raad vroeg het college op om hier een plan van aanpak voor te maken. Hierover deelde het college een informatienota met de gemeenteraad. Deze wil de gemeenteraad op 13 december bespreken.

Bekijk de hele agenda en alle stukken