Oordeelsvorming op 12 maart

Gepubliceerd op: 11 maart 2024 11:03

Op dinsdag 12 maart is een oordeelsvormende vergadering. Deze start om 20.00 uur in de raadszaal (Kuipershof 2 in Geldermalsen). Publiek is van harte welkom. Online meekijken kan ook.

Tijdens deze vergadering gaan de 10 fracties met elkaar in debat over de onderwerpen op de agenda. Daarna bepalen ze of de onderwerpen klaar zijn om een besluit over te nemen. Besluiten neemt de raad in de raadsvergadering van 26 maart.

Inspreken

Inspreken over een van de onderwerpen in de oordeelsvormende vergadering? Of wilt u een nieuw onderwerp onder de aandacht van de raad brengen? Dit kan aan het begin van de vergadering. Of u kunt uw reactie schriftelijk opsturen.

Aanmelden om in te spreken of een schriftelijke reactie sturen kan via griffie@westbetuwe.nl. Dit kan tot dinsdag 12 maart 12.00 uur. Noem hierbij uw naam en telefoonnummer.

Onderwerpen op de agenda

  • Wijziging FinanciĆ«le Verordening West Betuwe 2021
  • Woonzorgvisie West Betuwe
  • Meerjarenstrategie GGD
  • Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Vuren, Sportlaan 8
  • Ontwerpbesluit onttrekken deel parallelweg Waardenburg aan de openbaarheid
  • Vaststelling ontwerpbestemmingsplan Achterweg 33 Rumpt