Oordeelsvorming op 11 oktober

Gepubliceerd op: 04 oktober 2023 16:10

Op woensdag 11 oktober is de derde oordeelsvormende vergadering van oktober. Tijdens deze vergadering gaan de 10 fracties met elkaar in debat over de onderwerpen op de agenda. Daarna bepalen ze of de onderwerpen klaar zijn om een besluit over te nemen. Besluiten neemt de raad in de raadsvergadering van 24 oktober.

Oordeelsvormende vergadering

Deze oordeelsvormende vergadering vindt plaats in de aula van de Brandweerzaal (Rijnstraat 20 in Geldermalsen). We starten om 20.00 uur. Publiek is welkom. Maar online meeluisteren kan ook.

Lees hieronder over welke onderwerpen de gemeenteraad praat.

Sluipverkeer A2 in West Betuwe

De provincie en de gemeente West Betuwe hebben het sluipverkeer in West Betuwe laten onderzoeken. Via een vragenlijst konden inwoners aangeven waar zij problemen van sluipverkeer merken. Bijna 700 inwoners vulden de vragenlijst in. Uit de resultaten zijn mogelijke sluiproutes herleid. De gemeenteraad wil over dit onderzoek met elkaar in discussie.

Commissie ruimtelijke kwaliteit

Voor de Omgevingswet op 1 januari 2024 start, moet de gemeente West Betuwe een Verordening gemeentelijke commissie ruimtelijke kwaliteit vaststellen. Deze commissie toetst initiatieven, van bijvoorbeeld inwoners, aan de Gids Ruimtelijke kwaliteit die is opgesteld voor de gemeente. De gemeenteraad wil graag de mogelijkheden voor zo'n adviescommissie weten. Er liggen nu 3 verschillende opties voor. Op 11 oktober gaan de fracties met elkaar debatteren over de beste optie.

Woningbouw Rhenoy 

De Stichting KleurrijkWonen stuurde een brief aan het college. Om aan te geven dat zij zich belemmerd voelen in het ontwikkelen van sociale huurwoningen in de gemeente. Dit gaat specifiek om het dorp Rhenoy. Daar zouden 14 sociale huurwoningen komen. Nu besloot het college dat hier alleen koopwoningen komen. De gemeenteraad wil graag over die brief praten.

Natuurpercelen Zeek in Hellouw

De fractie GroenLinks stelde op 28 juni vragen aan het college over de natuurpercelen de Zeek in Hellouw. Deze gaan onder andere over de mogelijkheid om op deze percelen een vergunning te krijgen om te bouwen, kappen en werkuitvoeren. Op deze vragen is nog geen antwoord gekomen. De raad wil hier nu op 11 oktober verder over praten.

Inspreken

Inspreken over een van de onderwerpen in de oordeelsvormende vergadering? Dit kan aan het begin van de vergadering. Of stuur uw reactie schriftelijk op. Aanmelden om in te spreken of een schriftelijke reactie sturen kan via griffie@westbetuwe.nl. Dit kan tot dinsdag 10 oktober 12.00 uur. Noem hierbij uw naam en telefoonnummer.

Bekijk de hele agenda