Oordeelsvorming op 11 april

Gepubliceerd op: 04 april 2023 13:04

Op dinsdag 11 april is de oordeelsvormende vergadering. Tijdens deze vergadering gaan de 10 fracties met elkaar in debat over de onderwerpen op de agenda. Daarna bepalen ze of de onderwerpen klaar zijn om een besluit over te nemen. Besluiten neemt de raad in de raadsvergadering van 25 april.

Inspreken over een van de onderwerpen in de oordeelsvormende vergadering? Doe dan mee in de vergadering of stuur uw reactie schriftelijk op. Aanmelden of een reactie sturen kan via griffie@westbetuwe.nl. Dit kan tot dinsdag 11 april 12.00 uur. Noem hierbij uw naam en telefoonnummer.

Oordeelsvormende vergadering

Deze oordeelsvormende vergadering vindt plaats in de Lingeborgh (Laan van Leeuwenstein 2 in Geldermalsen). We starten om 20.00 uur. Publiek is welkom. Maar online meeluisteren kan ook.

Lees hieronder over welke onderwerpen de gemeenteraad praat.

Integraal veiligheidsplan

De gemeente West Betuwe wil zorgen voor een optimale veiligheid en leefbaarheid in de gemeente. Daarom maakte de gemeente samen met de politie en het Openbaar Ministerie een Integraal Veiligheidsplan. In dit plan staat hoe de veiligheid in de gemeente behouden en verbeterd kan worden.

Bestemmingsplan Steenfabriek 3 en 5 Heesselt

Op de locatie Steenfabriek 3 en 5 in Heesselt staan twee woningen en bijgebouwen. Deze vallen alleen niet binnen de woonbestemming zoals die in het bestemmingsplan staat. Daarom moet dit bestemmingsplan aangepast worden.

Zienswijze kaderbrief Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe

Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe (BWB) werkt voor de gemeenten Culemborg, Tiel en West Betuwe. BWB stuurde de gemeente in januari 2023 zijn kaderbrief. Hiermee informeert de organisatie de gemeente over de grote lijnen van de begroting voor 2024. Het college van gemeente West Betuwe stelt voor om hierop te reageren. Dit doet de gemeente dan met een zienswijze. De gemeenteraad bespreekt de zienswijze zoals het college die voorstelt.

Nieuwe programma-indeling 2024 en kerngericht begroten

Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe voert verschillende diensten uit voor de gemeente West Betuwe (en Tiel en Culemborg). Zoals facilitaire zaken en ICT. Op 24 november 2022 besloot het bestuur van Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe om taken op het gebied van financieel en HR-advies terug te leggen bij de gemeenten. Op dit besluit kan de gemeenteraad nog reageren met een zienswijze. Het college stelt voor om dit niet te doen.

Bekijk de hele agenda