Oordeelsvormende vergadering op 11 juni

Gepubliceerd op: 06 juni 2019 15:10

Dinsdag 11 juni wordt een drukke politieke avond, waarop meerdere oordeelvormende vergaderingen tegelijk plaatsvinden. Tijdens de oordeelvormende avond wisselen fracties standpunten uit over verschillende onderwerpen. Hiermee bereiden ze zich voor op de besluitvorming later deze maand. Op 11 juni staan er maar liefst 11 verschillende onderwerpen op het programma:

20.00 uur – Raadszaal, Kuipershof 2 in Geldermalsen

Onderwerpen: Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Rivierenland | Bestemmingsplan "Buitengebied Neerijnen, herziening Meikampgraaf 7 en Paalgraaf 11 te Hellouw" | Bestemmingsplan "Beesd 2018, herziening Achterstraat 32a te Beesd" | Bestemmingsplan "Kern Est, herziening Het nieuwe Achterom 1 te Est" | Koepelnota openbare ruimte West Betuwe 2019/2023 | Beleidsvisie en beheerplan begraafplaatsen West Betuwe 2019/2023 | Water- en Rioleringsplan (WRP) West Betuwe 2019/2023

20.00 uur – Vergaderzaal, Kuipershof 4 in Geldermalsen

Onderwerpen: Vaststelling Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR) 2019 | Zienswijze toetreding BSR tot de werkgeversvereniging "Vereniging werken voor waterschappen" per 1 januari 2019 | Wijziging Gemeenschappelijke Regeling AVRI | Accountantsdiensten West Betuwe | Vaststelling Jaarrekeningen 2018 GNL | 1e Bestuursrapportage 2019 West Betuwe

Bestemmingsplannen

Deze week staan er meerdere bestemmingsplannen op de agenda van de raad, namelijk in Hellouw, Est en Beesd. Met een bestemmingsplan bepaalt de gemeenteraad de definitieve bestemming van grond en gebouwen. Hierin is vastgesteld wat er wel of niet gebouwd mag worden. Aan deze vastgestelde regels moet iedereen zich houden, zowel de inwoners en bedrijven van de gemeente als de gemeente zelf.

Praat mee!

Wilt u over een van de onderwerpen in de oordeelsvormende bijeenkomsten inspreken? Neem dan voor maandag 10 juni 12.00 uur contact op met de griffie via griffie@westbetuwe.nl. Vermeld hierbij uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt spreken.