Meerdere beeldvormende vergaderingen op 7 mei

Gepubliceerd op: 26 april 2019 11:40

Op 7 mei vinden meerdere beeldvormende vergaderingen tegelijk plaats. Voorafgaand aan deze vergaderingen is het Raadspreekuur, waar inwoners de raad kunnen toespreken over een onderwerp dat (nog) niet op de raadsagenda staat, maar wat wel de aandacht van de gemeenteraad vraagt.

Raadspreekuur

20.00 uur – raadszaal gemeentehuis West Betuwe, Kuipershof 2 in Geldermalsen


Beeldvormende vergaderingen

20.30 uur – raadzaal gemeentehuis West Betuwe, Kuipershof 2 in Geldermalsen

Agendapunten: Woningbouwprogramma West Betuwe | Uitvoeringsplan mobiliteitsagenda Regio Rivierenland

 

20.30 uur – vergaderzaal, Kuipershof 4 in Geldermalsen

Agendapunt: Notitie beleidskader zonne-energie West Betuwe

 

Mogelijke derde beeldvormende vergadering

20.30 uur – commissiekamer 3, Kuipershof 2 in Geldermalsen

Agendapunt: Ruimtelijke Strategische Visie Rivierenland.

 

Wilt u gebruikmaken van het Raadspreekuur of inspreken over een van de geagendeerde onderwerpen tijdens de vergaderingen? Neem dan voor maandag 6 mei 12.00 uur contact op met de griffie via griffie@westbetuwe.nl en geef hierbij uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken door.

Zijn er geen aanmeldingen voor het Raadsspreekuur, dan starten de beeldvormende vergaderingen direct om 20.00 uur!