Maand van de raad: Oktober

Gepubliceerd op: 02 oktober 2023 11:10

De gemeenteraad heeft elke maand verschillende vergaderingen. Lees hier over welke onderwerpen de raad in oktober praat. U bent bij alle vergaderingen van harte welkom!

Dinsdag 3 oktober – Beeldvorming

Op dinsdag 3 oktober zijn er twee beeldvormende vergaderingen van de gemeenteraad. In deze vergaderingen krijgt de gemeenteraad meer informatie over een aantal onderwerpen. Allebei de vergaderingen starten om 20.00 uur. Inwoners zijn welkom om mee te praten of mee te luisteren. Aanmelden is niet nodig. Lees hieronder waarover de raad praat.

Beeldvormende vergadering 1

In deze vergadering staan twee onderwerpen op de agenda. Om 20.00 uur praat de raad over de hervormingsagenda jeugd. Jeugdzorg wordt anders geregeld en daarvoor maakte de overheid een hervormingsagenda. Hierover krijgt de raad uitleg. Om 21.15 uur hoort de raad van de VRGZ over het regionaal risicoprofiel, beleidsplan en crisisplan.

Deze vergadering start om 20.00 uur in De Ontmoeting in Geldermalsen (Achter 't Veer 20). U bent van harte welkom om mee te luisteren en praten!

Beeldvormende vergadering 2

In deze vergadering staan ook twee onderwerpen op de agenda. Om 20.00 uur praat de raad over de kruisingen met provinciale wegen en over fietsknelpunten in de gemeente. De raad wil hier graag een update over. Om 21.15 praat de raad verder over het muziekonderwijs. De gemeente deed onderzoek naar de behoefte van scholen en muziekverenigingen op het gebied van muziekonderwijs. Dit onderzoek krijgt de raad gepresenteerd.

Deze vergadering start om 20.00 uur in Dorpshuis De Biskamp in Hellouw (De Morgen 1). U bent van harte welkom om mee te luisteren en praten!

Dinsdag 10 oktober – Oordeelsvorming

Op 10 oktober zijn er twee oordeelsvormende vergaderingen. Deze starten allebei om 20.00 uur. Oordeelsvormende vergadering 1 vindt plaats in De Lingeborgh (Laan van Leeuwenstein 2 in Geldermalsen). Oordeelsvormende vergadering 2 vindt plaats in de Brandweerzaal (Rijnstraat 20 in Geldermalsen). Publiek is van harte welkom!

Oordeelsvormende vergadering 1 

De gemeenteraad heeft het over de volgende onderwerpen:

 • Projectvoorstel nieuwbouw brede school Beesd
 • Zienswijze Regionaal Risicoprofiel 2024 en Regionaal Beleidsplan 2024-2027
 • Aanwijzing Wet voorkeursrecht gemeenten Blankertseweg 4 en 6 in Meteren
 • Bestemmingsplan Molenblok, deelgebied 4, in Varik
 • Regio-arrangement Fruitdelta Rivierenland Gelderse Puzzel

Oordeelsvormende vergadering 2

De gemeenteraad heeft het over de volgende onderwerpen:

 • Actuele situatie nieuwkomers
 • Reglement van orde gemeenteraad West Betuwe
 • Organisatieverordening gemeenteraad West Betuwe
 • Verordening op de voorrondevergaderingen gemeenteraad West Betuwe

Woensdag 11 oktober – Oordeelsvorming

Op dinsdag 11 oktober is nog een derde oordeelsvormende vergadering Deze start om 20.00 uur en vindt plaats in de Brandweerzaal (Rijnstraat 20 in Geldermalsen). Publiek is van harte welkom!

De gemeenteraad heeft het over de volgende onderwerpen:

 • Onderzoek sluipverkeer A2 in West Betuwe
 • Commissie ruimtelijke kwaliteit – 3 scenario's
 • Bespreken ingekomen stuk – Woningbouw Rhenoy
 • Vragen over natuurpercelen Zeek in Hellouw

Dinsdag 17 oktober – De raad op bezoek in de kernen

Op dinsdag 17 oktober gaat de raad op bezoek in de kernen. Deze maand gaan de raads- en burgerleden naar Heukelum en Vuren. In korte speeddates gaan groepjes inwoners in gesprek met groepjes raadsleden. Na een kwartier wisselen we door. Om zo in totaal vier onderwerpen uit de kern met elkaar te bespreken.

Het doel van deze avond is om op een laagdrempelige manier het gesprek tussen de gemeenteraad en inwoners mogelijk te maken. De raadsleden nemen alle informatie die ze ophalen in de gesprekken met inwoners mee. Die informatie kunnen ze gebruiken op het moment dat ze een besluit over het onderwerp nemen.

Alle inwoners van de kernen Heukelum en Vuren zijn van harte welkom! De gemeenteraad komt graag met u in gesprek. Kom ook langs. Aanmelden is niet nodig.

 • 20.00 uur in De Koels in Vuren (Molenlaan 17)
 • 20.00 uur in De Krakeling in Heukelum (Prins Bernhardstraat 1)

Meer informatie over de agenda en de onderwerpen die besproken worden volgt later op de website.

Dinsdag 24 oktober – Besluitvorming

De raadsvergadering is de laatste vergadering van elke maand. Deze maand is de raadsvergadering op 24 oktober.

In de raadsvergadering neemt de raad besluiten. De agenda van de besluitvormende vergadering is pas definitief na de oordeelsvormende vergadering. In de oordeelsvorming bepalen de fracties namelijk of een vergaderstuk al klaar is om een besluit over te nemen.

Op dinsdag 24 oktober vindt de raadsvergadering plaats in de aula van de Lingeborgh (Laan van Leeuwenstein 2 in Geldermalsen). We starten om 20.00 uur. Wilt u weten wat de raad besluit? Neem dan plaats op de publieke tribune of luister de vergadering online mee.

Meepraten met de raad?

Wilt u iets meegeven aan de raad over een van de onderwerpen op de agenda? Of juist een nieuw onderwerp onder de aandacht brengen? Dan kunt u gebruikmaken van uw inspreekrecht.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de griffie, via griffie@westbetuwe.nl, over de mogelijkheden.