Maand van de raad: oktober

Gepubliceerd op: 28 september 2022 16:09

De gemeenteraad heeft elke maand verschillende vergaderingen. Het presidium besluit wat er precies op de agenda van die vergaderingen staat. Lees hier over welke onderwerpen de raad in september praat. En wanneer u kunt meepraten en invloed kunt uitoefenen.

Beeldvorming – dinsdag 4 oktober

Op dinsdag 4 oktober is de beeldvormende vergadering van de gemeenteraad. De vergadering gaat over het binnenklimaat van middelbare school de Lingeborgh en over het nieuwe veiligheidsbeleid voor de gemeente. De vergadering vindt plaats in de brandweerkazerne (Rijksstraatweg 62 in Geldermalsen) en start om 20.00 uur. Inwoners zijn van harte welkom om mee te praten.

  • 19.30 uur – Inloop met simulatie van "rookontwikkeling in huis"
  • 20.00 uur – Binnenklimaat hoofdgebouw Lingeborgh
  • 20.40 uur – Veiligheidsbeleid 2023-2026

Thema-avond fruitteelt – donderdag 6 oktober

De initiatiefgroep Landbouw uit de gemeenteraad organiseert op 6 oktober een thema-avond over fruitteelt. Tijdens de avond bespreken we samen verschillende invalshoeken en scenario's, waar de raad invloed op kan hebben. Een neutrale gespreksleider speelt vragen uit het publiek door naar een divers panel van deskundigen. De thema-avond is in de Fruit Tech Campus (Oudenhof 4 in Geldermalsen) en de inloop is vanaf 19.30 uur.

Oordeelsvorming – dinsdag 11 oktober

Tijdens de oordeelsvormende vergadering gaan de 10 fracties met elkaar in debat. De vergadering begint om 20.00 uur in de Lingeborgh (Laan van Leeuwenstein 2 in Geldermalsen). De raad heeft het op dinsdag 11 oktober over:

  • Binnenklimaat hoofdgebouw de Lingeborgh Geldermalsen
  • Bouwplannen aan Van Dam van Isseltweg 4/4a Geldermalsen
  • Bestemmingsplan Waalbandijk ongenummerd (Ophemert) voor de bouw van een woning
  • Prioritering infraprojecten samen met de provincie
  • Verordening uitvoering en handhaving omgevingsrecht
  • Verordening op de gemeentelijke adviescommissie Omgevingskwaliteit

Besluitvorming – dinsdag 25 oktober

De raadsvergadering is de laatste vergadering van elke maand. Hierin neemt de raad besluiten. De agenda van de besluitvormende vergadering is pas definitief na de oordeelsvormende vergaderingen. In de oordeelsvorming bepalen de fracties namelijk of een vergaderstuk al klaar is om een besluit over te nemen.

Op dinsdag 25 oktober vindt de raadsvergadering plaats in de aula van de Lingeborgh (Laan van Leeuwenstein 2 in Geldermalsen). We starten om 20.00 uur. Wilt u weten wat de raad besluit? Neem dan plaats op de publieke tribune of luister de vergadering online mee.

Meepraten met de raad?

Wilt u iets meegeven aan de raad over een van de onderwerpen op de agenda? Of juist een nieuw onderwerp onder de aandacht brengen? Dan kunt u gebruikmaken van uw inspreekrecht.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de griffie, via griffie@westbetuwe.nl, over de mogelijkheden.