Maand van de raad: november

Gepubliceerd op: 03 november 2023 09:11

Maand van de raad november

De gemeenteraad heeft elke maand verschillende vergaderingen. Lees hier over welke onderwerpen de raad in november praat. En wanneer u kunt meepraten en invloed kunt uitoefenen.

Hieronder vindt u het overzicht van alle vergaderingen in de maand november. U bent bij alle vergaderingen van harte welkom!

Dinsdag 7 november – Beeldvorming

Op dinsdag 7 november zijn er twee beeldvormende vergaderingen van de gemeenteraad. In deze vergaderingen krijgt de gemeenteraad meer informatie over een aantal onderwerpen. Allebei de vergaderingen starten om 20.00 uur. Inwoners zijn welkom om mee te praten of mee te luisteren. Aanmelden is niet nodig. Lees hieronder waarover de raad praat.

Beeldvormende vergadering 1

Deze vergadering gaat over het terughalen van de vergunningstaken naar de gemeente. Deze taken worden nu uitgevoerd door de ODR. De gemeenteraad besloot dat de gemeente dit weer zelf gaat doen. Nu krijgt de raad uitgelegd hoe die overgang in zijn werk gaat.

Deze vergadering start om 20.00 uur in de Ida Gerhardt Academie (Ossengang 45 in Geldermalsen). U bent van harte welkom om mee te luisteren en praten!

Beeldvormende vergadering 2

In deze vergadering staan twee onderwerpen op de agenda. Om 20.00 uur praat de raad over wonen in de gemeente West Betuwe. Het gaat over hoe een woningbouwinitiatief precies verloopt. En welke projecten er nu zijn in de gemeente. De raad wil hier graag een update over.

Om 21.15 praat de raad over alternatieven voor het ophalen van oud papier door verenigingen. De Avri besloot dat de verenigingen dit niet meer gaan doen. Daar verdienden de verenigingen geld mee. Daarom wil de raad nu weten wat verenigingen dan wel kunnen doen bij de Avri, om toch geld te verdienen voor de vereniging. Daar krijgt de raad een presentatie over.

Deze vergadering start om 20.00 uur in De Betuwe Poort (Kornelis van Wijnenstraat 1 in Rhenoy). U bent van harte welkom om mee te luisteren en praten!

Donderdag 9 november – Begrotingsraad

Op donderdag 9 november is de Begrotingsraad van de gemeente West Betuwe. Dit is een belangrijke vergadering voor de gemeenteraad. De raadsleden stellen vast hoe in het komende jaar het geld van de gemeente wordt gebruikt. In de begroting staan de uitgaven en inkomsten van de gemeente in 2024. Maar ook een vooruitblik op de drie jaren erna.

Deze vergadering start om 20.00 uur en is in de Lingeborgh. Publiek is welkom.

Dinsdag 14 november – Oordeelsvorming

Op 10 oktober is de oordeelsvormende vergadering. Deze start om 20.00 uur en is in De Lingeborgh (Laan van Leeuwenstein 2 in Geldermalsen). Publiek is van harte welkom!

Tijdens de oordeelsvormende vergadering gaan de 10 fracties met elkaar in debat. Ze hebben het over de volgende onderwerpen:

  • Aankoop 'Het Lingehuis' Koppelsedijk 12 in Geldermalsen
  • Subsidieverordening peuteropvang
  • Ontwerpbestemmingsplan Geldersestraat 61a en 63 in Geldermalsen
  • Verordening op de gemeentelijke adviescommissie Omgevingskwaliteit en Erfgoed
  • Woningbouw Rhenoy
  • Voortgang kruisingen provinciale wegen en fietsknelpunten

Aan het begin van de oordeelsvormende vergadering kunt u inspreken over een onderwerp op de agenda. Of u kunt een heel nieuw onderwerp onder de aandacht van de raad brengen. Aanmelden om in te spreken kan tot 12.00 uur op de dag van de vergadering via griffie@westbetuwe.nl.

Dinsdag 21 november – De raad op bezoek in de kernen

Op dinsdag 21 november gaat de raad op bezoek in de kernen. Deze maand gaan de raads- en burgerleden naar Tuil en Varik. In korte speeddates gaan groepjes inwoners in gesprek met groepjes raadsleden. Na een kwartier wisselen we door. Om zo in totaal vier onderwerpen uit de kern met elkaar te bespreken.

Het doel van deze avond is om op een laagdrempelige manier het gesprek tussen de gemeenteraad en inwoners mogelijk te maken. De raadsleden nemen alle informatie die ze ophalen in de gesprekken met inwoners mee. Die informatie kunnen ze gebruiken op het moment dat ze een besluit over het onderwerp nemen.

Alle inwoners van de kernen Tuil en Varik zijn van harte welkom! De gemeenteraad komt graag met u in gesprek. Kom ook langs. Aanmelden is niet nodig.

  • 20.00 uur in basisschool Klingelenburg in Tuil (Weerklank 10)
  • 20.00 uur in Dorpshuis Toevershof in Varik (Walgtsestraat 5)

Meer informatie over de agenda en de onderwerpen die besproken worden volgt later op de website.

Dinsdag 28 november – Besluitvorming

De raadsvergadering is de laatste vergadering van elke maand. Deze maand is de raadsvergadering op 29 november.

In de raadsvergadering neemt de raad besluiten. De agenda van de besluitvormende vergadering is pas definitief na de oordeelsvormende vergadering. In de oordeelsvorming bepalen de fracties namelijk of een vergaderstuk al klaar is om een besluit over te nemen.

Op dinsdag 29 november vindt de raadsvergadering plaats in de aula van de Lingeborgh (Laan van Leeuwenstein 2 in Geldermalsen). We starten om 20.00 uur. Wilt u weten wat de raad besluit? Neem dan plaats op de publieke tribune of luister de vergadering online mee.

Meepraten met de raad?

Wilt u iets meegeven aan de raad over een van de onderwerpen op de agenda? Of juist een nieuw onderwerp onder de aandacht brengen? Dan kunt u gebruikmaken van uw inspreekrecht.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de griffie, via griffie@westbetuwe.nl, over de mogelijkheden.