Maand van de raad: januari

Gepubliceerd op: 29 december 2023 09:12

De gemeenteraad heeft elke maand verschillende vergaderingen. Lees hier over welke onderwerpen de raad in januari praat. En wanneer u kunt meepraten en invloed kunt uitoefenen.

Hieronder vindt u het overzicht van alle vergaderingen in de maand januari. U bent bij alle vergaderingen van harte welkom!

Dinsdag 9 januari – Beeldvorming

Op dinsdag 9 januari is een beeldvormende vergadering van de gemeenteraad. In deze vergadering krijgt de gemeenteraad meer informatie over een onderzoek naar de ontwikkeling van het Laco zwembad in Geldermalsen en de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

De vergadering start om 20.00 uur in de Ida Gerhardt Academie (Ossengang 45 in Geldermalsen). Inwoners zijn welkom om mee te praten of mee te luisteren. Aanmelden is niet nodig. Lees hieronder waarover de raad praat.

Dinsdag 16 januari – Oordeelsvorming

Op 16 januari zijn er twee oordeelsvormende vergaderingen. Deze starten allebei om 20.00 uur. Oordeelsvormende vergadering 1 vindt plaats in De Lingeborgh (Laan van Leeuwenstein 2 in Geldermalsen). Oordeelsvormende vergadering 2 vindt plaats in de Brandweerzaal (Rijnstraat 20 in Geldermalsen). Publiek is van harte welkom!

Oordeelsvormende vergadering 1

De gemeenteraad heeft het over de volgende onderwerpen:

 • Initiatiefvoorstel van VVD, SGP en CDA: Woningbouw in West Betuwe, een programmatische aanpak
 • Strategisch Koersplan AVRI
 • Zienswijze kaderbrief 2025 GGD
 • Re-integratieverordening Participatiewet 2024
 • Zienswijze kaderbrief 2025 Regionaal Archief Rivierenland

Oordeelsvormende vergadering 2

De gemeenteraad heeft het over de volgende onderwerpen:

 • Wijziging gemeenschappelijke regeling Regio Rivierenland
 • Wijziging gemeenschappelijke regeling Werkzaak Rivierenland
 • Wijziging gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Rivierenland
 • Wijziging gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe
 • Wijziging gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Rivierenland
 • Wijziging gemeenschappelijke regeling Regionaal Archief Rivierenland
 • Wijziging gemeenschappelijke regeling AVRI
 • Wijziging gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland
 • Wijziging gemeenschappelijke regeling GGD Gelderland-Zuid
 • Wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Dinsdag 23 januari – De raad op bezoek in Opijnen en Gellicum 

Op dinsdag 23 januari gaat de raad op bezoek in de kernen. Deze maand gaan de raads- en burgerleden naar Opijnen en Gellicum. In korte speeddates gaan groepjes inwoners in gesprek met groepjes raadsleden. Na een kwartier wisselen we door. Om zo in totaal vier onderwerpen uit de kern met elkaar te bespreken.

Het doel van deze avond is om op een laagdrempelige manier het gesprek tussen de gemeenteraad en inwoners mogelijk te maken. De raadsleden nemen alle informatie die ze ophalen in de gesprekken met inwoners mee. Die informatie kunnen ze gebruiken op het moment dat ze een besluit over het onderwerp nemen.

Alle inwoners van de kernen Opijnen en Gellicum zijn van harte welkom! De gemeenteraad komt graag met u in gesprek. Kom ook langs. Aanmelden is niet nodig.

Kom ook meepraten!

 • Vanaf 20.00 uur in basisschool de Rietschoof (Zandstraat 14 in Opijnen)
 • Vanaf 20.00 uur in dorpshuis Buurthuis Gellicum (Kerkweg 1 in Gellicum)

Meer informatie over de agenda en de onderwerpen die besproken worden volgt later op de website.

Dinsdag 30 januari – Raadsvergadering

De raadsvergadering is de laatste vergadering van elke maand. Deze maand is de raadsvergadering op 30 januari. Dit is de eerste raadsvergadering van dit jaar.

In de raadsvergadering neemt de raad besluiten. De agenda van de besluitvormende vergadering is pas definitief na de oordeelsvormende vergadering. In de oordeelsvorming bepalen de fracties namelijk of een vergaderstuk al klaar is om een besluit over te nemen.

Op dinsdag 30 januari vindt de raadsvergadering plaats in de aula van de Lingeborgh (Laan van Leeuwenstein 2 in Geldermalsen). We starten om 20.00 uur. Wilt u weten wat de raad besluit? Neem dan plaats op de publieke tribune of luister de vergadering online mee.

Meepraten met de raad?

Wilt u iets meegeven aan de raad over een van de onderwerpen op de agenda? Of juist een nieuw onderwerp onder de aandacht brengen? Dan kunt u gebruikmaken van uw inspreekrecht.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de griffie, via griffie@westbetuwe.nl, over de mogelijkheden.