Maand van de raad: april

Gepubliceerd op: 30 maart 2023 18:03

De gemeenteraad heeft elke maand verschillende vergaderingen. Het presidium besluit wat er precies op de agenda van die vergaderingen staat. Lees hier over welke onderwerpen de raad in april praat. En wanneer u kunt meepraten en invloed kunt uitoefenen.

Hieronder vindt u het overzicht van alle vergaderingen in de maand april. U bent bij alle vergaderingen van harte welkom!

Beeldvorming op donderdag 4 april

Op dinsdag 4 april is de beeldvormende vergadering van de gemeenteraad. Deze vergadering start om 20.00 uur in Dorpshuis Tricht (Prins Johan Frisoplaats 1a in Tricht). In de vergadering heeft de raad het over woningen in de gemeente (volkshuisvesting). De woningcorporaties Stichting Kleurrijk Wonen en De Kernen geven hier een presentatie over.

Inwoners zijn welkom om mee te praten of mee te luisteren. Kom vooral langs! Aanmelden is niet nodig.

Oordeelsvorming op dinsdag 11 april

Tijdens een oordeelsvormende vergadering gaan de 10 fracties met elkaar in debat. De vergadering van 11 april begint om 20.00 uur in De Lingeborgh (Laan van Leeuwenstein 2 in Geldermalsen). Publiek is van harte welkom!

De raad praat over de volgende onderwerpen:

  • Integraal veiligheidsplan 2023-2026
  • Bestemmingsplan Steenfabriek 3 en 5 Heesselt
  • Zienswijze Kaderbrief BWB 2024
  • Wijziging gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe
  • Nieuwe programma-indeling 2024 en kerngericht begroten

Beeldvorming op dinsdag 18 april

Op dinsdag 18 april zijn er twee beeldvormende vergaderingen van de gemeenteraad. In deze vergaderingen krijgt de gemeenteraad meer informatie over een aantal onderwerpen. Allebei de vergaderingen starten om 20.00 uur. Inwoners zijn welkom om mee te praten of mee te luisteren. Aanmelden is niet nodig. Lees hieronder waarover de raad praat.

Beeldvormende vergadering 1

De gemeenteraad bespreekt om 20.00 uur de stand van zaken rondom rotondes en fietsknelpunten. Om 20.30 uur krijgen de raadsleden een presentatie over de Houtskoolschets die de Avri schreef over circulariteit. Dit is het inzetten van afval als grondstof voor nieuwe producten of materialen. Na een korte pauze start om 21.30 uur het laatste deel van de vergadering over kleine windturbines.

Deze vergadering start om 20.00 uur in Cultureel Centrum De Koels in Vuren (Molenlaan 17).

Beeldvormende vergadering 2

Er loopt een project om woonwagencentrum De Griend te herstructureren. Ook voerde de gemeente een onderzoek uit naar een nieuwe woonwagenlocatie. De gemeenteraad krijgt tijdens deze beeldvormende vergadering meer informatie over de stand van zaken van dit project.

Deze vergadering start om 20.00 uur in Dorpshuis De Koeldert in Waardenburg (De Koeldert 30).

Besluitvorming op dinsdag 25 april

De raadsvergadering is de laatste vergadering van elke maand. Deze maand is de raadsvergadering op 25 april.

In de raadsvergadering neemt de raad besluiten. De agenda van de besluitvormende vergadering is pas definitief na de oordeelsvormende vergadering. In de oordeelsvorming bepalen de fracties namelijk of een vergaderstuk al klaar is om een besluit over te nemen.

Op dinsdag 25 april vindt de raadsvergadering plaats in de aula van de Lingeborgh (Laan van Leeuwenstein 2 in Geldermalsen). We starten om 20.00 uur. Wilt u weten wat de raad besluit? Neem dan plaats op de publieke tribune of luister de vergadering online mee.

Meepraten met de raad?

Wilt u iets meegeven aan de raad over een van de onderwerpen op de agenda? Of juist een nieuw onderwerp onder de aandacht brengen? Dan kunt u gebruikmaken van uw inspreekrecht.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de griffie, via griffie@westbetuwe.nl, over de mogelijkheden.