Het jaar van de raad 2021

Gepubliceerd op: 04 januari 2022 14:01

Jaar van de raad 2021

Het jaar van de raad 2021

Blik met de raad terug op het jaar 2021! Welke nieuwe raadsleden hebben we verwelkomd? Hoe vaak vergaderde de raad? Hoeveel inwoners gingen in 2021 met de raad in gesprek? En hoe vulde de raad dit jaar zijn 3 taken in? Bekijk het in dit overzicht van het jaar van de raad.

Wie zitten er in de raad

Zetelverdeling

 • Dorpsbelangen - 5 zetels
 • SGP - 5 zetels
 • CDA - 4 zetels
 • VVD - 3 zetels
 • ChristenUnie - 3 zetels
 • Leefbaar Lokaal Belang West Betuwe - 3 zetels
 • Verenigd West Betuwe - 2 zetels
 • PvdA - 2 zetels
 • D66 - 2 zetels
 • GroenLinks - 2 zetels

Raadsleden die de raad verlieten

 • Adriaan Hakkert (CDA) †

Nieuwe raadsleden

 • Vic Bogerman (D66) - van 17-2-2021 tot 9-6-2021
 • Ton Miltenburg (CDA)

Nieuwe burgerleden

 • Renske de Zwart (GL)
 • Ruben van den Boogaard (CDA)
 • Gijsbert de Ronde (DB)
 • Joke van Vrouwerff (VWB)

Vergaderingen

Avonden van de raad

 • Raadsvergaderingen 13
 • Oordeelsvormende vergaderingen 18
 • Beeldvormende vergaderingen 22
 • Gebiedsgericht ontmoeten 3
 • Totaal vergaderingen 56

Digitale vergaderingen

 • Digitale beeldvormingen 16
 • Digitale oordeelsvormingen 14
 • Digitale raadsvergaderingen 9
 • Totaal digitale vergaderingen 39

Inwoners praten mee

Tijdens de vergaderingen kunnen inwoners mee- of inspreken over verschillende onderwerpen.

 • 8 insprekers bij raadsvergaderingen
 • 28 insprekers bij oordeelsvormende vergaderingen
 • 234 deelnemers bij beeldvormende vergaderingen

Petities

 • Petitie plannen woonwagenlocatie in Tuil
 • Manifest Platform Toegankelijk West Betuwe
 • Petitie "Spoorwegovergang op slot = leefbaarheid Waardenburg kapot"

Rol van de raad

De drie taken van de gemeenteraad

 1. Het volk vertegenwoordigen
 2. Kaders stellen voor het college
 3. Het college controleren

Om hun taken goed uit te voeren, zetten raadsleden verschillende instrumenten in:

Moties

Met een motie dient de raad een verzoek in bij het college.

 • Aangenomen 24
 • Verworpen 14
 • Ingetrokken 6
 • Totaal ingediende moties: 44

Amendementen

Met een amendement wijzigen raadsleden een voorliggend besluit of voorstel.

 • Aangenomen 15
 • Verworpen 17
 • Ingetrokken 1
 • Totaal ingediende amendementen: 33

Vragen van de raad

Om verduidelijking te krijgen over onderwerpen stellen raadsleden schriftelijk vragen aan het college.

Totaal ingediende schriftelijke vragen: 25

Tijdlijn

 • 26 januari: eerste raadsvergadering van 2021
 • 2 maart: tijdelijk nieuw raadslid Vic Bogerman (D66)
 • 25 maart: start cursus Politiek Actief
 • 25 mei: nieuw raadslid Ton Miltenburg (CDA)
 • 1 juni: kennismaking jongerenraad en gemeenteraad
 • 30 juni: laatste raadsvergadering voorgezeten vanuit de oude raadszaal
 • 8 juli: raad vergadert weer fysiek
 • 9 november: Begrotingsraad
 • 15 november: raad vergadert weer digitaal
 • 21 december: laatste raadsvergadering van 2021