Extra raadsvergadering op 13 juni! Verbonden partijen van West Betuwe.

Gepubliceerd op: 12 juni 2019 13:00

Verbonden partijen

Op donderdag 13 juni vindt een extra raadsvergadering plaats, waarin de jaarstukken en begroting van de verbonden partijen van de gemeente West Betuwe op de agenda staan. Deze vergadering begint, net als de reguliere raadsvergadering, om 20.00 uur en vindt plaats in de raadszaal van het gemeentehuis op Kuipershof 2 in Geldermalsen.

De verbonden partijen zijn samenwerkingspartners van de gemeente, waarin zij een bestuurlijk en financieel belang heeft. De gemeente besteedt bepaalde taken – die zij eerst zelf uitvoerde – uit aan deze partijen, zoals de BSR, de GGD Gelderland Zuid en Regio Rivierenland. Ondanks dat deze taken niet door de gemeente zelf worden uitgevoerd, blijft ze nog wel verantwoordelijk voor de juiste uitvoering hiervan.

20.00 uur – Raadszaal, Kuipershof 2 in Geldermalsen

Onderwerpen: Vaststellen raadsagenda 13 juni 2019 | Ingekomen stukken 13 juni 2019 | Jaarstukken 2018 en begroting 2020 Belasting Samenwerking Rivierenland (BSR) | Jaarstukken 2018 GGD Gelderland Zuid | Conceptbegroting 2020 GGD Gelderland Zuid | Jaarrekening en jaarverslag 2018 Avres | Jaarrekening 2018 en Begroting 2020 Regionaal Archief Rivierenland (RAR) | Jaarstukken 2018 en programmabegroting 2020 Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) | Jaarstukken 2018 en begroting 2020 Regio Rivierenland | Zienswijzen jaarrekening 2018 en begroting 2020 Werkzaak Rivierenland | Avri jaarrekening 2018 en begroting 2020 | Programmabegroting 2020-2023 Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe (BWB) | Sluiting