Extra raadsvergadering 21 juni: verbonden partijen

Gepubliceerd op: 16 juni 2022 09:06

Op dinsdag 21 juni is een extra raadsvergadering. Hierin bespreekt de gemeenteraad de jaarrekeningen en begrotingen van alle verbonden partijen. Verbonden partijen zijn partners van de gemeente, zoals de Avri en de GGD. Zij voeren bepaalde taken uit voor de gemeente West Betuwe (en ook voor andere gemeenten in de regio).

De gemeente blijft altijd verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van die taken. Daarom bekijkt de gemeenteraad elk jaar de jaarrekeningen en begrotingen van de verbonden partijen. De gemeenteraad kan hier een mening over geven via een zienswijze.

De raadsvergadering begint op 21 juni om 20.00 uur in de aula van de Lingeborgh (Laan van Leeuwenstein 2, Geldermalsen). Publiek is welkom. De vergadering is ook mee te luisteren.

Raadspreekuur

Aan het begin van elke raadsvergadering is een raadspreekuur. Tijdens het raadspreekuur kunt u inspreken over een onderwerp dat (nog) niet op de politieke agenda staat. Op 21 juni kunt u hier ook gebruik van maken. U kunt zich tot maandag 20 juni 12.00 uur aanmelden om in te spreken of uw bijdrage schriftelijk toesturen. Dit kan via griffie@westbetuwe.nl.