De raadsvergadering van 26 maart

Gepubliceerd op: 20 maart 2019 11:40

Op 26 maart is de raadsvergadering. Deze vindt om 20.00 uur plaats in de raadszaal van het gemeentehuis van West Betuwe (Kuipershof 2, Geldermalsen). Alle 31 raadsleden zitten deze avond met elkaar om de tafel om besluiten te nemen.

Onderwerpen die onder andere op de agenda staan, zijn:

  • Besluit kwijtschelding gemeentelijke belastingen ondernemers en kosten kinderopvangtoeslag
  • Voorstel tot uittreding uit de Gemeenschappelijke Regeling Avrès
  • Verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning Plomp & Zn. B.V. te Waardenburg (nieuwe WKK-installatie en vernieuwing productieproces)
  • Veiligheidsstrategie en Meerjarenbeleidsplan 2019-2022 politie Oost-Nederland

We beginnen om 20.00 uur en de deuren staan open. Komt u ook langs? Het is natuurlijk ook mogelijk om thuis live mee te luisteren met de vergadering!

Blijf op de hoogte

Volg de gemeenteraad van West Betuwe nu ook op Twitter en Facebook!