Begrotingsraad op 9 november

Gepubliceerd op: 06 november 2023 13:11

De raadsvergadering van 9 november is een bijzondere vergadering. Het is de Begrotingsraad van de gemeente West Betuwe. De raadsleden stellen hierin vast hoe in het komende jaar het geld van de gemeente wordt gebruikt. In de begroting staan de uitgaven en inkomsten van de gemeente in 2024. Maar ook een vooruitblik op de drie jaren erna.

De Begrotingsraad start om 20.00 uur in de aula van de Lingeborgh (Laan van Leeuwenstein 2, Geldermalsen). Hier is publiek van harte welkom. De vergadering is ook live mee te luisteren.

Op de agenda

De agenda van deze vergadering heeft twee onderwerpen:

  • Programmabegroting 2024 en Meerjarenraming 2025-2027
  • Tweede Bestuursrapportage 2023

Programmabegroting en meerjarenraming

De begroting is opgedeeld in 5 programma's. Dit zijn thema's waar de gemeente zich mee bezig houdt. Namelijk besturen, wonen, werken, leven en omzien. Per programma staat in de begroting wat de gemeente in 2024 wil bereiken. En wat dat kost en opbrengt. In de meerjarenraming kijkt de gemeente de komende drie jaar vooruit.

Alle 10 de fracties uit de gemeenteraad krijgen tijdens de Begrotingsraad de tijd om te reageren op de begroting.

Tweede Bestuursrapportage 2023

Vorig jaar stelde de gemeenteraad de begroting voor 2023 vast. Twee keer per jaar informeert het college de gemeenteraad over de status hiervan. Dit doet het college met een bestuursrapportage. De 1e bestuursrapportage stelde de raad vast op 29 juni 2023. Nu ligt de 2e bestuursrapportage voor 2023 voor.

Spreek in tijdens het raadspreekuur

Aan het begin van de Begrotingsraad is het raadspreekuur. Hier kunt u inspreken over de onderwerpen die op de agenda staan. Geef uw idee├źn mee over de begroting voor 2024, de meerjarenraming of de 2e bestuursrapportage voor 2023. Het is ook mogelijk om uw inspreektekst via e-mail te sturen naar de gemeenteraad.

Aanmelden voor het raadspreekuur of uw bijdrage schriftelijk delen met de raad kan tot donderdag 9 november 12.00 uur via griffie@westbetuwe.nl.