16 mei: VTH-taken en oordeelsvorming

Gepubliceerd op: 11 mei 2023 10:05

Voorafgaand aan de oordeelsvormende vergadering is op 16 mei eerst een beeldvormende vergadering. De vergaderingen vinden beide achter elkaar plaats in De Lingeborgh (Laan van Leeuwenstein 2 in Geldermalsen). Publiek is van harte welkom!

Beeldvormende vergadering VTH-taken

Het beeldvormende deel van de avond start om 20.00 uur. Dit gaat over de vergunningverlenings-, toezichts- en handhavingstaken (VTH-taken). Op dit moment voert de Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe deze taken uit. Dit wil de gemeente weer zelf gaan doen. De gemeenteraad krijgt te horen hoe de gemeente dit aanpakt.

U bent van harte welkom om mee te luisteren en praten!

Oordeelsvormende vergadering

Om 20.30 uur start de oordeelsvormende vergadering. Lees hieronder over welke onderwerpen de gemeenteraad praat.

Bestemmingsplan Raadhuisplein 1-3 in Asperen

De gemeente West Betuwe verkocht het oude gemeentehuis van de gemeente Lingewaal. De nieuwe eigenaar ontwikkelde een plan om hier 28 appartementen te maken. Een buurtbewoner reageerde officieel op dit plan met de zorg dat er veel parkeer- en verkeeroverlast komt. Het plan is daarom aangepast, zodat het verkeer alleen via het Raadhuisplein parkeert en vertrekt.

Omgevingsvergunning planontwikkeling Univé

Aan de Van Dam van Isseltweg 4/4a in Geldermalsen zijn plannen om het kantoorgebouw te slopen en daar 8 woningen voor in de plaats te maken. Op 25 oktober 2022 gaf de gemeenteraad al een verklaring van geen bedenkingen voor het plan. Dit was toen nog een ontwerpbesluit. Hierop is een zienswijze ontvangen. Daarom moet de gemeenteraad met die zienswijze in het achterhoofd, nu nog een keer een besluit nemen om een verklaring van geen bedenkingen te geven.

Publieke taak gebruik pand Univé

De publieksbalie van de gemeente zit tijdelijk in het oude Univégebouw aan de Van dam van Isseltweg in Geldermalsen. Dit vanwege de verbouwing van het gemeentehuis. De gemeente wil hier tot de opleving van het gemeentehuis blijven zitten. Om dit mogelijk te maken, is een aantal besluiten van de gemeenteraad nodig.

Wijzigen Algemene Verordening Kabels en Leidingen

Via de Algemenen Verordening Kabels en Leidingen (AVKL) verleent de gemeente een vergunning voor het hebben en houden van kabels en leidingen in de ondergrond. Hier horen ook zogenaamde trafostations bij. Liander is de netbeheerder in de gemeente West Betuwe en zij wil voor trafostations niet met een vergunning werken. Dit biedt te weinig leveringszekerheid. Liander wil hier alleen aan mee werken als de onderliggende grond van een trafo bijvoorbeeld kan worden gekocht. De gemeente kan door een wijziging van de AVKL Liander hierin tegemoetkomen.

Houtskoolschets Avri

De Avri schreef een Houtskoolschets over circulariteit. Dit houdt in dat afval wordt ingezet als grondstof voor nieuwe producten of materialen. Het doel is een leven zonder afval.

Wilt u inspreken over een van de onderwerpen in de oordeelsvorming? Dat kan! U kunt tijdens de vergadering inspreken of een schriftelijke reactie opsturen. Meld u aan of stuur uw schriftelijke reactie in via griffie@westbetuwe.nl. Dit kan tot maandag 15 mei 12.00 uur. Vermeld hierbij uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken.

Bekijk de hele agenda