15 sollicitanten voor het burgemeestersambt in West Betuwe

Gepubliceerd op: 05 juni 2019 09:55

Voor de burgemeestersvacature in de gemeente West Betuwe (circa 50.500 inwoners) hebben zich 15 sollicitanten gemeld bij John Berends, de commissaris van de Koning in de provincie Gelderland.

Onder de kandidaten bevinden zich 6 (oud-/waarnemend) burgemeesters, 4 (oud-)wethouders en 2 (oud-)volksvertegenwoordigers (Europees parlement, rijk, provincie, gemeente). De overige kandidaten zijn afkomstig uit diverse disciplines zoals het bedrijfsleven, de overheid of de sector dienstverlening. De leeftijd van de kandidaten varieert van 32 tot 62 jaar. Er is 1 vrouwelijke kandidaat.

De verdeling naar politieke oriëntatie is als volgt:

CDA: 4

D66: 3

GroenLinks: 1

SGP: 3

VVD: 2

50Plus: 1

Onbekend: 1

Procedure

In de aankomende weken zal commissaris van de Koning, John Berends, gesprekken voeren met een aantal sollicitanten. Vervolgens bespreekt hij alle sollicitanten met de vertrouwenscommissie uit de gemeenteraad van West Betuwe. Samen bespreken zij de selectie van de sollicitanten waarmee de vertrouwenscommissie de procedure vervolgt.

De vertrouwenscommissie geeft een advies aan de gemeenteraad. De gemeenteraad stelt vervolgens de aanbeveling voor een nieuwe burgemeester vast. De aanbeveling wordt, met een advies van de commissaris van de Koning, aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aangeboden. Als de Koning en de minister het Koninklijk Besluit hebben ondertekend is de kandidaat officieel benoemd tot burgemeester. De commissaris van de Koning zal de nieuwe burgemeester beëdigen, waarna de burgemeester officieel in functie is.

De aanbeveling voor een nieuwe burgemeester zal naar verwachting begin oktober 2019 in de gemeenteraad van West Betuwe worden vastgesteld.

De commissaris van de Koning treedt in deze procedure op als rijksheer.