Live uitzending Gepauzeerd

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Presidium, 14 mei 2020 21:00:00

Algemene vergader informatie

Extra presidium vergadering

Datum:
14 mei 2020, 21:00
Locatie:
Raadzaal
Voorzitter:
Annet IJff
Griffier:
Hans van der Graaff

Agenda

Hoofdvergadering

Raadzaal
 • 1 Opening

  1 document

  In opvolging van hetgeen is besproken tijdens de extra vergadering van het Presidium van vrijdag 8 mei jl, heb ik overleg gevoerd met de ICT afdeling van de BedrijfsvoeringsOrganisatie WB.

  Uit dat overleg is gebleken dat het houden van gemeenteraadsvergaderingen, met alle (wettelijke) eisen die daarbij gelden, in MSTeams voorlopig niet mogelijk is.

  Ofschoon Microsoft, de leverancier van MSTeams, bezig is de mogelijkheden van MSTeams te upgraden, gaat dit voor het houden van onze vergaderingen niet ver genoeg. Dit afgezien van het feit dat het tijdstip dat deze upgrades worden doorgevoerd uitermate onzeker is, en Microsoft daarover minimaal communiceert. Het gaat hier met name om het aantal deelnemers dat tijdens een sessie in beeld is, de mogelijkheden tot moderating die afwezig is, het ontbreken van een ‘raise-hand’ functionaliteit, de mogelijkheden van de voorzitter om de orde van de vergadering te bewaken en de mogelijkheden de vergaderingen live te streamen met de openbare site.

  Het beperkt voorhanden zijn, of het compleet ontbreken van mogelijkheden op deze gebieden, verhouden zich niet met de tijdelijke wet digitaal beraadslagen en besluiten.

  De conclusie is dan ook, volgend op de afspraken van afgelopen vrijdag, dat de vergaderingen die nu in de planning staan fysiek zullen plaatsvinden.

  De griffie is nu bezig te bekijken in hoeverre dit mogelijk kan worden gemaakt en wat dit eventueel betekent voor het verloop van de bijeenkomsten

  Henk de Man, fractie DB, heeft naar aanleiding van dit bericht verzocht om deze vergadering te beleggen.

Algemene stemmingen

Uitklappen Inklappen