Presidium 20 mei 2019 20:00:00

Uitzending

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • 1

  Opening

  Vergaderkamer 3, Orde
  laden...
 • 2

  Vaststellen agenda

  Vergaderkamer 3, Vaststellen
  laden...
 • 3

  Mededelingen

  Vergaderkamer 3, Orde
  Bericht van verhindering van Annet IJff
  laden...
 • laden...
 • 3 juni voorronde-avond (zie 5.1)
  11 juni voorronde-avond (zie 5.2)
  13 juni speciale GR-raad (zie 5.3)
  18 juni training jaarrekening
  Training van de accountant voor raads- en burgerleden over de jaarrekening
  25 juni raad
  Deze agenda kan nu nog niet definitief gemaakt worden, maar zal zich vormen uit de uitkomst van 11 juni.
  laden...
 • Op de concept-agenda van deze politieke avond staan 6 beeldvormende voorronden. Daardoor is noodzaak van 3 parallelle sessies. Zie bijgevoegde concept-agenda.
  laden...
 • Op de concept-agenda van deze politieke avond staan 13 voorbereidende vergaderingen. Daardoor is er de noodzaak van parallelle sessies. Zie bijgevoegde concept-agenda. (noot; er staan nu 2 parallelle sessies omdat 3e zaal niet geschikt is voor bijeenkomst met het nieuwe aantal van 2 personen per fractie. Mocht u wel voor 3e parallel kiezen dan rekening houden dat maar voor 1 per fractie plek is)
  laden...
 • 5.3

  Agenda speciale GR-raad

  Vergaderkamer 3, Bespreekstuk
  Deze speciale raad is ivm de P&C-cyclus van GRs (en de bijbehorende bijna voorspelbare late aanlevering en te korte deadlines van GRs voor geven van zienswijze op hun stukken rond juni)
  Voor interne behandeling is met de West Betuwse ambt.org is afgestemd dat ze zich voorbereiden op Technische vragen van raads/burgerleden deadline : maandag 27 mei voor 12.00 uur. Beantwoording technische vragen: donderdag 6 juni voor 12.00 uur. Oordeelsvorming en besluitvorming is dan in raadsvergadering dinsdag 13 juni.
  De agenda van de speciale raad van 13 juni is bijgevoegd
  laden...
 • Waarvoor is deze speciale raadsvergadering? Een richting en kader meegeven voor het voorbereiden van de begroting. Via behandeling van de perspectiefnota 2020 kunt u (bijv via amendering) - indien u dat wenst – uw eigen politieke richting aangeven voor de programmabegroting 2020-2023. Daarnaast heeft u ook de mogelijkheid om via moties politieke uitspraken te doen.
  En áls u algemene beschouwingen wilt geven, is deze raad ook het moment daarvoor. (De begrotingsraad van 7 november 2019 is vooral om te kijken of de begroting conform de afspraken uit de begrotingsrichtinggevende raad (want dat is de perspectiefnotaraad van 2 juli eigenlijk) is en wellicht nog her en der een actuele aanscherping te geven).
  De agenda voor de raad van 2 juli zit hierbij.
  Daarnaast is er een concept-brief gemaakt met daarin uitleg en afspraken die helpen om de raad van 2 juli werkbaar te houden en technisch goed te laten verlopen. (Bijv afspraken zodat u tijdig elkaars moties/amendementen kunt lezen en genummerde overzichten krijgt en richtlijnen voor spreektijden). Graag akkoord van presidium op deze brief.
  laden...
 • Evaluatie van het (agenda-)technisch verloop van de politieke avonden van die sinds vorig presidium geweest zijn
  laden...
 • 8

  Wat verder ter tafel komt

  Vergaderkamer 3, Bespreekstuk
  laden...
 • 9

  Sluiting

  Vergaderkamer 3, Orde
  laden...