Archief Informatie en Ontmoeten 1 (Beeldvorming) in 2019