Praat mee

De raad hoort graag van de inwoners van gemeente West Betuwe. Tenslotte zitten de raadsleden er, als volksvertegenwoordigers, voor u. Daarom is binnen de raadscycli regelmatig de gelegenheid voor inwoners om in te spreken. U kunt meepraten over onderwerpen die op de agenda staan of nieuwe onderwerpen aan het licht brengen. Het inspreken kan tijdens de beeldvormende en oordeelsvormende voorrondes, maar nu ook tijdens de raadsvergadering.

Spelregels

  • Staat het onderwerp waarover u wilt inspreken al op de agenda van een beeldvormende voorronde? Dan kunt u meepraten met de raad tijdens deze avond.
  • Staat het onderwerp waarover u wilt inspreken al op de agenda van een oordeelsvormende voorronde? Dan kunt u inspreken tijdens deze avond.
  • Wilt u inspreken over een onderwerp dat nog niet op de agenda staat? Meld u dan aan voor het Raadspreekuur.
  • Het woord kan niet gevoerd worden over:
  1. Een besluit van het gemeentebestuur waartegen beroep of bezwaar openstaat of heeft opengestaan;
  2. Benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen;
  3. Een gedraging waarover een klacht op grond van artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend.

Meepraten met de raad

Bij het inspreken tijdens een beelvormende voorronde, spreekt u de raad niet toe, maar gaat u met de raad in gesprek. Maar wel over een onderwerp dat die avond op de agenda staat. U schuift soms letterlijk en soms figuurlijk bij de raad aan tafel. Voor deze avonden is het niet nodig om u aan te melden als inspreker. Wilt u een presentatie geven of uw bijdrage ook schriftelijk delen met de raad? Neem dan van tevoren contact op met de griffie, via griffie@westbetuwe.nl.

Inspreken in de raad

Tijdens een oordeelsvormende voorronde kunt u inspreken over een onderwerp dat die dag op de agenda staat. Voorafgaand aan de behandeling van het onderwerp krijgen de insprekers gezamenlijk 15 minuten de tijd om te spreken. Elke spreker heeft maximaal 5 minuten spreektijd. Als er meer dan 3 insprekers zijn, wordt de totale 15 minuten gelijk verdeeld over alle sprekers.

Wilt u gebruikmaken van uw inspreekrecht tijdens de oordeelsvormende voorronde? Meld u dan voor 12.00 uur op de maandag voor de politieke avond aan bij de griffie, via griffie@westbetuwe.nl. Vermeld hierbij uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken.

Het Raadspreekuur

Wilt u de raad toespreken over een onderwerp dat (nog) niet op de raadsagenda staat, maar dat wel de aandacht van de raadsleden vraagt? Dan is het raadspreekuur hiervoor de uitgelegen kans. Breng uw onderwerp aan het licht en misschien komt dit in de toekomst wel op de politieke agenda te staan! 

Het raadspreekuur is het eerste agendapunt tijdens de besluitvormende vergaderingen en duurt maximaal een halfuur. Elke spreker krijgt 10 minuten de tijd om zijn of haar onderwerp toe te lichten. Bij meer dan drie sprekers, wordt het halfuur gelijk verdeeld over alle sprekers. Na de vergadering kunt u binnen 15 werkdagen een reactie verwachten over het vervolgtraject van uw ingebrachte onderwerp. Wilt u gebruikmaken van dit podium bij de raad? Meld u dan voor 12.00 uur op de maandag voor de raadsvergadering aan bij de griffie, via griffie@westbetuwe.nl. Vermeld hierbij uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken.

Tip voor het inspreken

Schrijf vooraf alvast op wat u gaat zeggen. Dit is een geheugensteuntje voor uzelf, maar belangrijker: de tekst kan zo makkelijk met de raadsleden gedeeld worden. Zo kunnen ze zich eventueel voorafgaand aan de vergadering al in uw inspreekmoment verdiepen. De tekst mag u sturen naar de griffie.