Praat mee

De gemeenteraad van West Betuwe heeft voor een vergadersysteem gekozen, waarbinnen ruimte is voor inwoners van de gemeente om zich bij de vergaderingen aan te sluiten en hun verhaal te vertellen. Er zijn vier gelegenheden waarop u als inwoner van de gemeente West Betuwe kunt inspreken, namelijk tijdens het raadspreekuur, tijdens een informatiebijeenkomst, tijdens een ontmoetingsbijeenkomst en tijdens een oordeelsvormende vergadering.

Het raadspreekuur

Wilt u de raad toespreken over een onderwerp dat (nog) niet op de raadsagenda staat, maar wat wel de aandacht van de gemeenteraad vraagt? Dan is het raadspreekuur hiervoor de uitgelegen kans. Het raadspreekuur gaat vooraf aan de beeldvormende voorrondevergaderingen en geeft u de kans om de gehele gemeenteraad toe te spreken.

Het raadspreekuur begint op de eerste dinsdag van de vergadercyclus om 20.00 uur en duurt een halfuur. Elke spreker krijgt maximaal 10 minuten de tijd om zijn of haar onderwerp toe te lichten. Bij meer dan drie sprekers, wordt de tijd evenredig verdeeld over het totaal aantal sprekers. Na de politieke avond kunt u binnen 15 werkdagen een antwoord verwachten over het vervolgtraject van uw ingebrachte onderwerp.

De informatiebijeenkomst en oordeelsvormende vergadering

Het inspreken tijdens een beeldvormende informatiebijeenkomst (op de 1e dinsdag van de cyclus) en een oordeelsvormende vergadering (op de 2e dinsdag van de cyclus) komt overeen. Als burger kunt u op dit moment de raad toespreken over een onderwerp dat die dag op de raadsagenda staat.

Voorafgaand aan de behandeling van het agendapunt krijgen alle insprekers gezamenlijk 15 minuten de tijd om het woord te voeren. Elke spreker krijgt maximaal 5 minuten spreektijd. Als er meer dan 3 insprekers zijn, wordt de totale tijd evenredig verdeeld over het totaal aantal sprekers.

De ontmoetingsbijeenkomst

Het inspreken tijdens een ontmoetingsbijeenkomst wijkt af van andere inspreekmomenten, omdat u als inwoner, organisatie of vereniging bij de raadsleden aan tafel komt te zitten. U kunt tijdens de ontmoetingsbijeenkomst alleen inspreken over een bepaald onderwerp, dat die politieke avond op de agenda staat.

Aanmelden of vragen?

Wilt u inspreken tijdens het raadspreekuur, een beeldvormende of oordeelsvormende voorronde? Meldt u dan uiterlijk voor 12.00 uur op de maandag voor de politieke avond bij de griffie via griffie@westbetuwe.nl. Vermeld hierbij uw naam, (e-mail)adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt spreken. Ook voor vragen over het inspreken of de gemeenteraad in het algemeen kunt u bij de griffie terecht.