Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Beeldvormende vergadering(en), 31 januari 2022 20:00:00

Algemene vergader informatie

Deelname kan bij aanmelding vooraf o.v.v. naam, email, telefoonnummer en opgave voor beeldvorming 1 of 2 via griffie@westbetuwe.nl

Beeldvorming 1 Omgevingsvisie 1.0 + Beleidskader voor KP4, via Zoom1

en 

Beeldvorming 2 Kerkenvisie + Welstandsbeleid, via Zoom 2

 

Datum:
31 jan. 2022, 20:00
Locatie:
Anders, nl.

Agenda

BV1 Omgevingsvisie 1.0 + Beleidskader voor Klantprofiel 4 (KP4)

Videovergadering 1 (Zoom)
Voorzitter: Jan de Geus
Griffier: Conny Smeekes
sluiten
  • Met de komst van de Omgevingswet zijn we verplicht om een Omgevingsvisie vast te stellen. Hierin worden bestaande kwaliteiten van de fysieke leefomgeving en de hoofdlijnen van het integrale beleid over de fysieke leefomgeving weergegeven. De Omgevingsvisie 1.0 is de opvolger van de structuurvisies van de voormalige gemeenten Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen. Hierin wordt het onlangs geharmoniseerde beleid in een ruimtelijke omgeving geplaatst. Daar waar nodig, vanwege botsend sectoraal beleid, worden prioriteiten gesteld.

      Dit is een beeldvormende vergadering, met als doel besluitvorming. Deze vorm van beeldvorming vindt plaats als er een (technisch) ingewikkeld raadsvoorstel voorligt, dat om uitleg vraagt. Zo krijgt de raad een goed beeld over de details van het raadsvoorstel. En kan de raad er later in de maand een oordeel over vormen en een besluit over nemen. Omdat er al een raadsvoorstel klaar is, ligt er minder focus op participatie bij deze vorm van beeldvorming. Toch zijn inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties altijd welkom om aanwezig te zijn en mee te praten. Oordeelsvorming en besluitvorming vinden plaats in februari.

  • Dit is een beeldvormende vergadering, met als doel beleidsvorming. Deze vorm van beeldvorming is een voorbereiding op een beleidsplan of beleidsnotitie. Tijdens de vergadering neemt het college de raad mee in keuzes die te maken zijn. Ook geeft de raad wensen en kaders mee voor de uitwerking van het beleid. De raad nodigt inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties uit om aanwezig te zijn en mee te praten. De hoeveelheid participatie tijdens deze vergadering hangt af van de participatie die het college al heeft uitgevoerd.

    Tijdens deze bijeenkomst wordt er wordt een presentatie gegeven en worden er 2 scenario’s voorgelegd. Op basis van de discussie en uitkomst hiervan komt er een beleidsnota. Deze komt in het tweede kwartaal in de oordeelsvorming en besluitvorming.

Deelvergaderingen

Overzicht Volgende

BV2 Kerkenvisie + Welstandsbeleid

Videovergadering 2 (Zoom)
Voorzitter: Teus Kool
Griffier: Koen Steenbergen
sluiten

Deelvergaderingen

Vorige Overzicht