Rotonde Hellouw

Op 8 juni staat een beeldvormende vergadering gepland. Hierin staat de mogelijkheid van een rotonde in Hellouw centraal. Voorafgaand aan die vergadering wil de raad de mening van inwoners horen. Wilt u niet dat de rotonde wordt aangelegd? Of bent u juist blij met de rotonde? Laat ook uw (digitale) boodschap achter voor de raad.

Om de verkeerssituatie in Hellouw te verbeteren, staat het aanleggen van een rotonde op de Graaf Reinaldweg op de planning. Het college van de gemeente West Betuwe heeft een besluit genomen over de locatie die de voorkeur heeft. Hiervoor is een groter budget nodig dan eerder beschikbaar is gesteld. Daarom ligt dit voorstel nu bij de raad. Voordat de raadsleden een besluit nemen over het wel of niet toewijzen van budget, willen ze horen hoe inwoners over de rotonde denken.

Laat een boodschap achter voor de raad

U kunt een video (van maximaal 4 minuten) of schriftelijke reactie achterlaten voor de raad. Stuur deze uiterlijk 4 juni 12.00 uur op naar griffie@westbetuwe.nl.

Tijdens de beeldvormende vergadering van 8 juni gaat de raad over de rotonde in Hellouw in gesprek. Als zij naar aanleiding van uw inspraak nog een vraag hebben, kunnen ze u uitnodigen om met de digitale vergadering mee te doen.

De mogelijkheid om op 30 mei bij het dorpshuis in Hellouw een videoboodschap achter te laten, gaat niet meer door. In overleg met de Veiligheidsregio is geconcludeerd dat de activiteit niet past binnen de huidige landelijke richtlijnen.

Hellouw

Over de rotonde

In Hellouw komen drie wegen uit op de provinciale Graaf Reinaldweg. Dit zijn de Irenestraat, de Oudenhof en de Korfgraaf. Om de verkeerssituatie in Hellouw te verbeteren, bestaat het plan om de kern met een rotonde te verbinden aan de Graaf Reinaldweg. Hiervoor heeft de oud-gemeente Neerijnen in 2017 al budget beschikbaar gesteld. De berekeningen die hiervoor gemaakt zijn klopten echter niet. Er is een groter budget nodig. Daarom legt het college het voorstel nu voor aan de raad. De voorkeur van het college gaat uit naar een rotonde op de kruising van de Korfgraaf met de Graaf Reinaldweg. Tijdens de beeldvormende vergadering op 8 juni bespreekt de gemeenteraad dit voorstel. 

Bekijk ook de uitgebreide videopresentatie over dit onderwerp