Vergaderschema West Betuwe 2022_niet toegankelijk.pdf

Vergaderschema raad West Betuwe 2022 Vergadering Dag Tijd Vergader- Jan Feb Maart April Mei Juni locatie Juli/ Sept Okt Nov Dec 19 17 21 19 Aug Presidium/ Agendacommissie maandag 20.00 uur ntb 17 14 21 Di 191 23 27 Beeldvorming dinsdag 20.00 uur Dorpshuizen 11 Ma 1 5 10 7 6 4 1 6 31 Oordeelsvorming dinsdag 20.00 uur Lingeborgh/ 22/8 jan2 18 8 8 12 17 14 13 11 15 13 De Pluk Gebiedsgericht ontmoeten dinsdag 20.00 uur Op locatie 25 15 -- 19 24 -- 20 18 22 -- Gemeenteraad/Besluitvorming dinsdag 20.00 uur Lingeborgh 1 feb3 22 22 26 31 Di 216 27 25 29 20 294 Wo Perspectiefnota/ Begrotingsraad dinsdag 17.00 uur 28 305 Lingeborgh Do 8 7/77 Informatiebijeenkomst college woensdag 20.00 uur Bijzondere dagen en schoolvakanties 2022 regio midden Kerstvakantie 25 dec 2021 t/m 9 jan 2022 Voorjaarsvakantie 26 feb t/m 6 maart 2022 Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022 Meivakantie 30 apr t/m 8 mei 2022 Zomervakantie 9 juli t/m 21 aug 2022 Herfstvakantie 22 okt t/m 30 okt 2022 Kerstvakantie 24 dec 2022 t/m 8 jan 2023 Biddag 9 maart 2022 1 ntb 22 (Zuid: 26 feb t/m 6 maart 2022) (Zuid: 30 apr t/m 8 mei 2022) (Zuid: 23 juli t/m 4 sept 2022) (Zuid 17 t/m 25 okt 2022) Dankdag 2 november 2022 I.v.m. 2e Paasdag op een afwijkende dag I.v.m. besluitvormende raad op 1 februari (zie voetnoot 3) 3 I.v.m. 2 weken tussen oordeelsvorming en besluitvorming een week later 4 Afscheid “oude” raad 5 Landelijk vastgestelde datum Installatie nieuwe raad 6 P&C cyclus verbonden partijen, verplaatst van 23 naar 21 juni i.v.m. beschikbaarheid De Lingeborgh 7 i.v.m. beschikbaarheid De Lingeborgh op donderdag i.p.v. dinsdag 2 Vastgesteld in de vergadering van het presidium van 2021 19