Live volgen

De coronacrisis heeft gevolgen voor de gemeente West Betuwe en de gemeenteraad. Hierdoor zijn er wijzigingen in de manier van vergaderen. Maar de gemeenteraad vindt het belangrijk om alle vergaderingen wel zoveel mogelijk door te laten gaan. Bekijk de laatste informatie rondom de gemeenteraad in coronatijd of hoe u kunt inspreken.

Digitale vergaderingen

Alle digitale vergaderingen zijn live mee te kijken. Ook kunt u deze op een later moment terugkijken. Zoek hiervoor in het overzicht van vergaderingen de juiste vergadering op. Per agendapunt ziet u hier de videofragmenten terug.

Fysieke vergaderingen

Als de vergaderingen fysiek plaatsvinden is er geen video-opname. De oordeelsvormende en besluitvormende vergaderingen die fysiek zijn, kunt u live meeluisteren. Ook kunt u op een later moment het geluidsbestand terugluisteren. Zoek hiervoor in het overzicht van vergaderingen de juiste vergadering op. Per agendapunt vindt u hier de geluidsfragmenten terug.

Van beeldvormende of gebiedsgerichte avonden is geen verslag terug te luisteren of lezen.  

 

Wilt u aanwezig zijn bij een (digitale of fysieke) vergadering? Neem dan contact op met de griffie via griffie@westbetuwe.nl voor de mogelijkheden.