Gemeenteraad en corona

De coronacrisis heeft gevolgen voor de gemeente West Betuwe en de gemeenteraad. Hierdoor zijn er wijzigingen in de manier van vergaderen. Maar de gemeenteraad vindt het belangrijk om alle vergaderingen wel zoveel mogelijk door te laten gaan. Op deze pagina vindt u de laatste informatie rondom de gemeenteraad in coronatijd.

Digitaal of fysiek vergaderen

Het Presidium bepaalt de agenda van de raad. In coronatijd bekijkt het Presidium elke maand hoe de komende vergaderingen vorm krijgen. Dit is afhankelijk van de situatie rondom corona van dat moment. Hierdoor ontstaat een combinatie van fysieke en digitale vergaderingen. Op de website staat per vergadering aangegeven of dit om een fysieke of digitale bijeenkomst gaat.

De gemeenteraad vergadert op dit moment weer zoveel mogelijk fysiek. Enkele vergaderingen vinden nog wel plaats via Zoom of in een hybride vorm (waarbij inwoners en raadsleden zowel fysiek als digitaal mee kunnen doen). De vergaderingen zijn altijd live te volgen of achteraf terug te kijken.

Door de tijdelijke spoedwet digitale besluitvorming mag de gemeenteraad digitaal ook besluiten nemen. Hier heeft de gemeenteraad de afgelopen maanden ook gebruik van gemaakt. Op dit moment wil de raad echter de besluitvormende raadsvergadering zoveel mogelijk fysiek laten plaatsvinden.

Meepraten met de raad

De gemeenteraad komt graag in contact met inwoners van de gemeente. Daarom blijft het ook in deze tijd mogelijk om in te spreken of mee te praten tijdens de vergaderingen. Dit kan live tijdens een (digitale) vergadering of schriftelijk voorafgaand aan een vergadering.

  • Tijdens beeldvormende en oordeelsvormende vergaderingen kunt u meepraten of inspreken over de onderwerpen die op de agenda staan.
  • Tijdens raadsvergaderingen kunt u een onderwerp dat nog niet op de raadsagenda staat onder de aandacht brengen bij de gemeenteraad.

Meer informatie? Lees verder of stel uw vraag aan de griffie, via griffie@westbetuwe.nl.

Gemeente West Betuwe en corona

Op de website van de gemeente West Betuwe vindt u alle informatie over het coronavirus (COVID-19). Hier vindt u alle actuele informatie over de situatie in West Betuwe.

Bekijk ook de berichten van burgemeester Servaas Stoop aan alle inwoners en ondernemers van de gemeente West Betuwe.

Vragen over corona?

Heeft u een vraag, kijk dan op www.rijksoverheid.nl/coronavirus. Op deze site worden de vragen met de antwoorden elke dag aangevuld. Als u uw antwoord daar niet vindt, kijk dan op de overzichten met veel gestelde vragen op de website van het RIVM: www.rivm.nl/coronavirus. Of bel het landelijk informatienummer over het coronavirus: telefoonnummer 0800-1351.