Profiel nieuwe burgemeester

Overhandiging-profielschets-klein-1

De gemeente West Betuwe is op zoek naar een nieuwe burgemeester! En deze burgemeester moet natuurlijk bij de nieuwe gemeente en haar inwoners passen. Daarom stelt de gemeenteraad eerst een profielschets vast. Deze beschrijft over welke eigenschappen en kwaliteiten de nieuwe burgemeester moet beschikken.

De profielschets is opgesteld door de vertrouwenscommissie, maar ook de inwoners van de gemeente hebben hier invloed op gehad. Meer dan 600 inwoners hebben via een online en offline enquête aangegeven welke eigenschappen zij belangrijk vinden in hun nieuwe burgemeester. De resultaten hiervan zijn door de vertrouwenscommissie meegenomen bij het opstellen van de profielschets.

Op 25 april is de profielschets tijdens een extra raadsvergadering vastgesteld door de gemeenteraad en vervolgens overhandigd aan de commissaris van de Koning.

De sollicitatietermijn is inmiddels verstreken. 

> Profielschets

> Resultaten enquête

> Uitleg verwerking resultaten enquête

> Bidbook gemeente West Betuwe

> Coalitieprogramma gemeente West Betuwe 2019-2022

> Herindelingsadvies gemeente West Betuwe