Zonneparken in gemeente West Betuwe - 4 februari

Gepubliceerd op: 31 januari 2020 09:25

Zonnepark

Op 4 februari praat de raad West Betuwe over het beleidskader zon. In dit beleidskader staan richtlijnen, waarmee aanvragen voor zonneparken in de gemeente West Betuwe worden beoordeeld. De raad krijgt op 4 februari in De Schildkamp in Asperen uitleg over het beleidskader en levert input.

Het beleidskader is op verzoek van de gemeenteraad van gemeente West Betuwe door het college gemaakt. In de beeldvormende voorronde krijgt de raad uitleg over het kader. Hierna gaat het onderwerp door naar de oordeelsvormende voorronde en de besluitvormende raadsvergadering. De raad stelt uiteindelijk het beleidskader vast. Dan kunnen de binnengekomen aanvragen voor zonneparken in de gemeente aan de hand van dit kader worden beoordeeld.

Beeldvorming

De beeldvormende voorronde over het Beleidskader Zon begint met een presentatie. Raadsleden en andere geïnteresseerden krijgen een uitgebreide uitleg over het kader. Hierna praten de aanwezigen in groepen verder over de vier thema's uit het Beleidskader Zon:


1. Locatie
2. Landschap, cultuurhistorie & ecologie
3. Agrarische structuur & extra's
4. Participatie

Waar en wanneer?
Dinsdag 4 februari | 20.00 uur
De Schildkamp, Leerdamseweg 44 in Asperen

Dit is een openbare raadsavond, dus alle geïnteresseerden zijn welkom!