Zomerreces Raad West Betuwe

Gepubliceerd op: 03 juli 2019 14:05

Op dinsdag 2 juli is tijdens de raadsvergadering de Perspectiefnota, inclusief 5 amendementen en 3 moties, vastgesteld door de raad van West Betuwe. Het college kan op basis daarvan aan de slag met het begrotingsprogramma 2020, die in de raad van 7 november dit jaar wordt behandeld. Voor de raad was dit de laatste raadsvergadering voor het zomerreces. De eerstvolgende politieke avond is op 3 september!

Vergaderen op locatie

De raad van West Betuwe vergadert graag dicht bij de inwoners van de gemeente. De afgelopen periode is de raad daarom al meerdere keren op bezoek geweest in kernen van de gemeente, zoals in de Koeldert in Waardenburg, de Burcht van Haeften in Haaften en De Pluk in Geldermalsen.

Na het zomerreces wil de raad nog vaker naar de inwoners toe om te vergaderen; elke maand in een andere kern van West Betuwe. Daarom worden in september twee bijeenkomsten georganiseerd in Beesd: op 3 september een kennismarkt over het Sociaal Domein en op 17 september een Veiligheidsavond.

De bijeenkomsten in Beesd zijn beide openbaar, dus schrijf de data alvast in uw agenda. Nadere informatie over de avonden vindt u gedurende de komende weken hier op de website, in Weekblad West Betuwe, maar ook op het Facebook- en Twitter-account van de gemeenteraad. Houd ons dus goed in de gaten!