Wijzigingen vergaderschema West Betuwe

Gepubliceerd op: 11 mei 2020 12:00

De oordeelsvorming van de raad stond gepland op 12 mei. Deze is nu verschoven naar dinsdag 19 mei. Deze avond staan twee oordeelsvormende voorrondes gepland. De voorrondes vinden tegelijk plaats. Of de voorrondes digitaal of fysiek plaatsvinden, wordt later bekendgemaakt via de website en social media van de gemeenteraad. Ook de onderwerpen uit de beeldvorming van 7 mei worden verschoven naar een later moment. Deze bespreekt de raad met inwoners op 2 juni.

Oordeelsvormende voorronde 1 | 20.00 uur 

Agenda: Opening | Vaststellen agenda | Spreekrecht inwoners | Aanpak sluipverkeer Beesd | MIRT-verkenning A2 traject Deil-Vught | Wegsleepverordening West Betuwe 2020 | Bestemmingsplan elektriciteitsregelstation Leuven | Sluiting

Oordeelsvormende voorronde 2 | 20.00 uur 

Agenda: Opening | Vaststellen agenda | Spreekrecht inwoners | Beleid recreatie en toerisme 2020-2023 | Verduurzaming en renovatie dak dorpshuis Asperen | Concept RES-bod FruitDelta Rivierenland | Nota reserves en voorzieningen West Betuwe | Sluiting

Meepraten met de raad?

Het inspreken over een van de onderwerpen in de oordeelsvormende voorrondes is nog steeds mogelijk. U kunt live meepraten tijdens de vergadering of uw bijdrage schriftelijk toesturen. Stuur uw bijdrage of aanmelding voor maandag 18 mei 12.00 uur naar de griffie, via griffie@westbetuwe.nl. Vermeld hierbij uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt spreken. Ook voor vragen over het inspreken kunt u contact opnemen met de griffie.

Beeldvorming

Helaas zijn de beeldvormende voorrondes van 7 mei vroegtijdig gestopt. Raads- en burgerleden hebben hierdoor niet met inwoners gesproken over het subsidiebeleid en wegenbeheerplan van de gemeente. Daarom worden deze onderwerpen doorgeschoven naar 2 juni. Tijdens deze extra vergaderavond betrekt de raad inwoners bij de twee belangrijke onderwerpen.

Op een later moment wordt bekend of de oordeelsvorming van 19 mei en de beeldvorming van 2 juni digitaal of fysiek plaatsvinden. Houd daarom de website en social media van de raad goed in de gaten.