Veiligheid in de gemeente West Betuwe

Gepubliceerd op: 18 september 2019 15:35

Veiligheidsavond 2

Op 17 september vond in Het Nut in Beesd de beeldvormende Veiligheidsavond van de gemeenteraad plaats. Binnenkort moet namelijk het veiligheidsbeleid voor de gemeente West Betuwe op- en vastgesteld worden. Tijdens de avond gingen raadsleden, de burgmeester en de wethouders daarom in gesprek met veiligheidspartners en inwoners van de gemeente. Want wat vinden zij eigenlijk belangrijk op het gebied van veiligheid?

Het thema veiligheid is deze avond opgedeeld in vijf onderwerpen:

  • Veilige woon- en leefomgeving
  • Bedrijvigheid en veiligheid
  • Jeugd en veiligheid
  • Fysieke veiligheid
  • Integriteit en veiligheid

In de ruimte van Het Nut zijn vijf grote vellen papier verspreid; elk verbonden aan een van deze onderwerpen. Per vel werd vervolgens druk over het onderwerp gediscussieerd door de bezoekers van de avond. De aanwezige ambtenaren van de gemeente West Betuwe stonden klaar om de verschillende onderwerpen toe te lichten en de discussie en input te volgen.

Iedereen schreef zijn of haar opmerkingen op. Naarmate de avond vorderde raakten de vellen steeds voller. Enkele opmerkingen zijn: "vuurwerkvrije zones", "sociale controle: omzien naar elkaar. Niet wegkijken", "iedere kern heeft een plek voor jongeren" en "binding met brandweervrijwilligers".

Vellen Veiligheidsavond

De discussies werden een aantal keer kort onderbroken voor pitches van de burgemeester, teamchef Lars de Jong van de politie, directeur crisisbeheersing Johan van Kastel van de VRGZ en Officier van Justitie Sandra Wiarda. Zij vertelden over hun werk en hoe dit werk invloed heeft op de veiligheid in de gemeente West Betuwe.

Pitches Veiligheidsavond

De pitches gaven de aanwezigen meer informatie, zodat ze vervolgens een weloverwogen beslissing konden nemen. Het was namelijk de bedoeling dat ze hun budget – dat ze bij aankomst in Het Nut ontvingen – verdeelden over de vijf onderwerpen. Na het tellen van de munten werd duidelijk welk onderwerp volgens hen prioriteit had: jeugd en veiligheid.

Munten verzamelen

De nuttige input die is verzameld tijdens deze avond wordt meegenomen in het opstellen van het veiligheidsbeleid. Daar gaat de gemeente West Betuwe nu mee aan de slag!

Veiligheidsavond