Update vergaderingen van de raad!

Gepubliceerd op: 14 maart 2020 09:15

In verband met het coranavirus, neemt de raad West Betuwe ook maatregelen. Voor de komende avonden van de raad is het volgende besloten:

17 maart - Oordeelsvorming
Deze vergadering komt te vervallen. Sommige onderwerpen kunnen niet uitgesteld worden naar een latere raadscyclus. Over deze onderwerpen vindt voorafgaand aan de besluitvormende vergadering van 31 maart oordeelsvorming plaats. Welke onderwerpen dit precies zijn, wordt later bekendgemaakt.

24 maart – Gebiedsgericht ontmoeten
Deze avond van de raad wordt voorlopig uitgesteld. De nieuwe datum wordt op een later moment bekendgemaakt.

31 maart – Besluitvormende raad
De raadsvergadering gaat vooralsnog door. Maar wel in een meer besloten vorm. Alleen raadsleden, collegeleden en(zo nodig) ambtenaren zijn aanwezig. Alle andere geïnteresseerden kunnen de vergadering live volgen of terugluisteren via de website van de raad.

Voorafgaand aan deze raadsvergadering, vindt een deel oordeelsvorming plaats. Hierin wordt een aantal onderwerpen uit de vergadering van 17 maart – die niet doorgaat – besproken.

Dit is een momentopname. Zodra er updates zijn, worden deze via de site en de socialmediakanalen van de raad verspreid. Volg de raad ook op Facebook en Twitter.

Logo gemeente West Betuwe