Terugblik raadsvergadering 29 april: wat besloot de raad?

Gepubliceerd op: 04 mei 2021 11:30

Op 29 april was de raadsvergadering van deze maand. Deze keer was het een korte agenda, met maar 3 onderwerpen. De vergadering was digitaal.

Aan het begin van de vergadering stond de gemeenteraad stil bij het overlijden van CDA-raadslid Adriaan Hakkert op zondag 4 april 2021. Burgemeester Servaas Stoop herinnerde hem in een In Memoriam, gevolgd door een moment stilte.

Raadspreekuur

Tijdens het raadspreekuur krijgen inwoners en ondernemers een podium. Hier kunnen ze aandacht vragen van de gemeenteraad voor onderwerpen die nog niet op de politieke agenda staan. Vanavond maakte hier niemand gebruik van.

Vaststellen van de agenda

Tijdens het vaststellen van de agenda haalde de raad het onderwerp 'Bestuurlijke agenda Werkzaak Rivierenland' van de agenda. Dit was nog niet klaar voor besluitvorming. Het onderwerp gaat weer terug naar het college. Het college maakt nu een nieuw voorstel voor het verdere proces.

Welkoop Geldermalsen

De gemeenteraad stemde in met een gewijzigd bestemmingsplan voor de winkel Welkoop in Geldermalsen. De winkel staat nu aan de Rijnstraat 10 in Geldermalsen. Op die plek komen binnenkort huizen voor de ontwikkeling van de woonwijk Lingewaarden. Daarom verhuist de Welkoop. De nieuwe plek daarvoor is aan de Rijksstraatweg in Geldermalsen (tegenover de Pluk).

Verordening afvoer hemel- en grondwater en de rioolaansluitverordening 

Voor de gemeente West Betuwe stemde unaniem in met de verordening afvoer hemel- en grondwater en rioolaansluitverordening. Hiervoor zijn de verordeningen uit de oude gemeentes geactualiseerd en samengevoegd. De verordening afvoer hemel- en grondwater speelt in op de adaptatie van klimaateffecten. In de rioolaansluitverordening staan regels over de aansluitleiding op de riolering, zoals eigendom, beheer en onderhoud.

Na een aantal rondvragen beëindigde voorzitter van de raad Servaas Stoop de vergadering om 21.00 uur.

Kijk de vergadering terug