Terugblik extra raadsvergadering 18 mei

Gepubliceerd op: 19 mei 2020 11:25

Op 18 mei vond een extra raadsvergadering plaats. Tijdens deze vergadering spraken de partijen over de huidige politieke situatie. Vorige week verscheen een persbericht vanuit de partijen Dorpsbelangen, SGP en ChristenUnie. Hierin gaven ze aan niet langer de samenwerking met Leefbaar Lokaal Belang West Betuwe door te willen zetten. In de extra raadsvergadering willen de partijen hier dieper op ingaan.

De vergadering werd geopend door de voorzitter van de raad, Servaas Stoop. Hij gaf Lourens van Bruchem (SGP) het woord. Hij sprak over de situatie waarin de coalitiepartijen zich nu bevinden. Petra van Kuilenburg van Leefbaar Lokaal Belang reageerde op dit statement. Gevolgd door alle andere fracties. Luister terug wat de fracties zeiden

Motie van wantrouwen

Na een korte schorsing dienden Dorpsbelangen, de SGP en ChristenUnie een motie van wantrouwen tegen wethouder Jacoline Hartman. Zij is wethouder voor Leefbaar Lokaal Belang. In reactie hierop vroegen de oppositiepartijen ook een schorsing aan. Na deze schorsing dienden de oppositiepartijen een motie van wantrouwen in tegen alle wethouders.

De voorzitter van de raad stelde voor over te gaan op stemming. De motie van wantrouwen tegen het gehele college werd eerst in stemming gebracht. Deze motie werd gesteund door D66, CDA, PvdA, GroenLinks, VVD, VWB en LLB. De motie is daarom met 17 van de 30 stemmen aangenomen.

Omdat deze motie is aangenomen, hoefde de eerdere motie van wantrouwen tegen wethouder Jacoline Hartman niet meer in stemming gebracht te worden.

Na dit besluit, sloot de voorzitter van de raad de vergadering.

Luister de vergadering terug