Raadsvergadering op 31 januari

Gepubliceerd op: 24 januari 2023 14:01

Groepsfoto van de gemeenteraad

Op dinsdag 31 januari is de eerste raadsvergadering van 2023. De vergadering start om 20.00 uur in de aula van de Lingeborgh (Laan van Leeuwenstein 2, Geldermalsen). Benieuwd welke besluiten de gemeenteraad neemt? Neem dan plaats op de publieke tribune in de Lingeborgh of luister live mee.

Onderwerpen op de raadsagenda

In totaal staan er 7 onderwerpen op de agenda van de raadsvergadering van 31 januari. Bekijk hieronder welke onderwerpen er op de agenda staan.

Hamerstukken op de raadsagenda

  • Opnieuw te nemen voorbereidingsbesluit Plantage fase 3
  • Aanwijzen gemeenschappelijk lid Algemeen Bestuur Regio Rivierenland
  • Zienswijze kaderbrief GGD
  • Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2023
  • Verlenging overeenkomst accountant
  • Eerste wijziging Verordening onroerendezaakbelastingen gemeente West Betuwe 2023

Bespreekstuk op de raadsagenda

  • Herontwikkeling veilingterrein Fruitmasters Deilseweg 7, Geldermalsen

Bekijk de hele agenda en alle voorstellen

Spreek in tijdens het Raadspreekuur

Aan het begin van elke raadsvergadering is het Raadspreekuur. Hier kunt u inspreken over een onderwerp dat (nog) niet op de politieke agenda staat. Op 31 januari kunt u hier ook gebruik van maken. Het is ook mogelijk om uw inspreektekst via e-mail te sturen naar de gemeenteraad.

Aanmelden voor het Raadspreekuur of uw bijdrage schriftelijk delen met de raad kan tot maandag 30 januari 12.00 uur via griffie@westbetuwe.nl.