Raadsvergadering op 28 mei! Start: 20.00 uur.

Gepubliceerd op: 22 mei 2019 12:05

Op dinsdag 28 mei vindt de raadsvergadering plaats. We starten om 20.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis (Kuipershof 2, Geldermalsen). Tijdens deze besluitvormende avond zitten alle 31 raadsleden met elkaar om de tafel.

Mobiliteit

Op de agenda staat onder andere het Uitvoeringsplan Mobiliteit Regio Rivierenland. Een goede bereikbaarheid en veiligheid zorgen ervoor dat onze gemeente een aantrekkelijk woon- en vestigingsklimaat heeft. Maar de bereikbaarheid en veiligheid op onze wegen staan onder druk. Dit geldt niet alleen voor de lokale wegen, maar ook voor de provinciale en rijkswegen. Denk bijvoorbeeld aan de A2 en A15. Omdat mobiliteit niet stopt bij de gemeentegrenzen, werkt de gemeente West Betuwe op regionaal gebied samen met onder andere de Provincie en het Rijk. In het Uitvoeringsplan Mobiliteit heeft Regio Rivierenland een plan opgesteld om – samen met deze partijen en verschillende gemeenten – regionaal de problemen op het gebied van bereikbaarheid en veiligheid aan te pakken.

Agendapunten

Opening | Vaststellen raadsagenda 28 mei 2019 | Vaststellen besluitenlijst van 23 en 25 april 2019 | Ingekomen stukken en mededelingen

Bespreekstukken: Tweede wijziging legesverordening | Delegatiebesluit omgevingsrecht | Jaarrekening en begroting 2020 Veiligheidsregio Gelderland-Zuid | Uitvoeringsplan Mobiliteit Regio Rivierenland | Ruimtelijke Strategische Visie Regio Rivierenland (RSV) | Rondvraag | Sluiting

Bekijk de volledige agenda en de bijbehorende stukken!

Volg de raad!

Op de hoogte blijven van de raad van West Betuwe? Volg ons dan ook op Twitter en Facebook!