Raadsvergadering 9 juli over financiën van de gemeente

Gepubliceerd op: 03 juli 2024 14:07

Op dinsdag 9 juli is de laatste raadsvergadering van de gemeenteraad van gemeente West Betuwe voor het zomerreces. Hierin bespreekt de raad de financiën van de gemeente. De raadsleden kijken terug op 2023, bekijken de stand van zaken in 2024 en blikken vooruit op 2025. Deze vergadering is langer dan een gewone raadsvergadering. Daarom begint de vergadering al om 17.00 uur.

De vergadering is in de raadszaal (Kuipershof 2 in Geldermalsen). Publiek is van harte welkom bij de vergadering. U kunt ook thuis live meekijken.

Op 9 juli behandelt de gemeenteraad eerst de jaarstukken van 2023 en vervolgens de eerste bestuursrapportage van 2024. Hierna staat de perspectiefnota voor 2025 op de agenda. Over dit laatste onderwerp spreekt de gemeenteraad het grootste deel van de vergadering.

Perspectiefnota 2025

In de perspectiefnota staan de ambities van de gemeente West Betuwe voor het jaar 2025. Hierbij staat ook een financiële uitleg. Tijdens de raadsvergadering van 9 juli kan de gemeenteraad richting geven aan deze perspectiefnota. Via hun algemene beschouwingen, moties of amendementen geven ze het college kaders mee. Die kaders gebruikt het college bij het opstellen van de uiteindelijke begroting voor 2025. Deze begroting behandelt de raad tijdens de Begrotingsraad van 7 november.

Spreek in tijdens het raadsspreekuur

Aan het begin van de raadsvergadering is het raadsspreekuur. Hier kunt u uw mening of opmerkingen delen over onderwerpen die op de agenda staan.

Aanmelden voor het raadspreekuur of uw bijdrage schriftelijk delen met de raad kan tot dinsdag 9 juli 12.00 uur via griffie@westbetuwe.nl.