Raadsvergadering 8 juli fysiek in de Lingeborgh

Gepubliceerd op: 30 juni 2021 13:15

Op donderdag 8 juli is de laatste raadsvergadering van de gemeenteraad van gemeente West Betuwe voor het zomerreces. Hierin bespreekt de raad de financiën van de gemeente. De raadsleden kijken terug op 2020, bekijken de stand van zaken in 2021 en blikken vooruit op 2022. Deze vergadering is langer dan een gewone raadsvergadering. Daarom begint de vergadering al om 17.00 uur. U kunt live meeluisteren

Op 8 juli behandelt de gemeenteraad eerst de jaarstukken van 2020 en vervolgens de eerste bestuursrapportage van 2021. Hierna staat de perspectiefnota voor 2022 op de agenda. Over dit laatste onderwerp spreekt de gemeenteraad het grootste deel van de vergadering.

Perspectiefnota 2022

In de perspectiefnota staan de ambities van de gemeente West Betuwe voor het jaar 2022. Hierbij staat ook een financiële uitleg. Tijdens de raadsvergadering van 8 juli kan de gemeenteraad richting geven aan deze perspectiefnota. Via hun algemene beschouwingen, moties of amendementen geven ze het college kaders mee. Die kaders gebruikt het college bij het opstellen van de uiteindelijke begroting voor 2022. Die begroting behandelt de raad tijdens de Begrotingsraad van 9 november.

Fysieke vergadering

Sinds december 2020 vergadert de gemeenteraad van gemeente West Betuwe volledig digitaal. Op 8 juli komt daar voor het eerst weer verandering in. De laatste raadsvergadering voor het zomerreces vindt namelijk fysiek plaats. Door de verbouwing van het gemeentehuis is de eigen raadszaal niet meer beschikbaar. Daarom vindt de vergadering plaats in de aula van middelbare school de Lingeborgh in Geldermalsen.

Tijdens de raadsvergadering houden we de huidige corona-richtlijnen aan. Ondanks de versoepelingen is het helaas nog niet mogelijk om publiek uit te nodigen bij de vergadering. Geïnteresseerden kunnen vanaf 17.00 uur wel live meeluisteren.