Raad West Betuwe steunt Turkije en Syrië

Gepubliceerd op: 08 maart 2023 15:03

Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 7 maart diende de hele gemeenteraad samen een motie in. Met deze motie steunt West Betuwe de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië financieel. Hiervoor stort de gemeente per inwoner 1 euro op Giro555. Dit komt uit op ongeveer 52.000 euro.

Het initiatief voor deze motie lag bij Dorpsbelangen. Al snel besloten alle partijen hierin mee te gaan. Hiermee wil de gemeenteraad de slachtoffers in Turkije en Syrië steunen die hun huis zijn verloren. En bijdragen aan de levensbehoeften en hulp die nodig zijn in het rampgebied.

Het college zorgt voor de uitvoering van de motie. Het over te maken bedrag komt uit de algemene reserve van de gemeente West Betuwe.

Lees hier de motie