Raad West Betuwe kiest voor verbouw gemeentehuis

Gepubliceerd op: 18 december 2019 15:30

Gemeentehuis

De raad West Betuwe kiest voor aanbouw- en verbouw van het gemeentehuis. Met een meerderheid van 19 stemmen, is dit tijdens de raadsvergadering van 17 december besloten.

Het raadsvoorstel geeft drie opties weer. De gemeente kan een nieuw gemeentehuis bouwen op een nieuwe plek. Het bestaande gemeentehuis kan ook vervangen worden door een helemaal nieuw gebouw. De derde optie is het verbouwen van het huidige gemeentehuis, met een aanbouw voor de vergader- en raadsfuncties.

Discussie in de raad
Welke optie kiest de raad? Uit de beeldvormende en oordeelsvormende voorrondes bleek al dat de meningen van de raadsleden verschillen. Ook in de raadsvergadering werd dit duidelijk. CU, DB en het CDA dienden een amendement in. Ze willen meer informatie, voordat de raad een definitief besluit neemt. Het grootste deel van de raadsleden steunde dit amendement niet.

Ook Verenigd West Betuwe en Leefbaar Lokaal Belang West Betuwe dienden een amendement in.
Zij willen dat de €12,8 miljoen die is berekend voor de verbouwing (en aanbouw) van het gemeentehuis een duidelijke grens wordt. De bouw mag niet meer dan dit kosten. De raad heeft dit amendement wel aangenomen.

Verbouw met aanbouw
In het raadsvoorstel staat een duidelijke voorkeur van het college. Namelijk de verbouw van het huidige gemeentehuis, met een aanbouw voor de vergader- en raadsfuncties. Door het aangenomen amendement, heeft de raad dit voorstel iets aangepast. De grens van € 12,8 miljoen is hierin opgenomen.

Voorzitter van de raad Servaas Stoop bracht het aangepaste raadsvoorstel in stemming. Met 19 stemmen voor en 12 stemmen tegen, nam de raad het voorstel aan. De raad West Betuwe kiest voor de verbouwing van het bestaande gemeentehuis. Het college gaat deze variant nu verder uitwerken.